Виплата центру зайнятості – умови отримання і розмір допомоги — Юридический портал Украины

Содержание

умови отримання і розмір допомоги — Юридический портал Украины

Згідно із законодавством кожен українець, який залишився без роботи, має право на отримання державної компенсації у вигляді допомоги по безробіттю. При цьому, далеко не кожен знає, як стати на облік в Центр зайнятості та отримати грошову допомогу по безробіттю.

«Юридичний портал» розібрався в процедурі та умовах надання допомоги з безробіття, а також механізмі обчислення страхового стажу для встановлення розміру грошових виплат.

Хто буде отримувати допомогу по безробіттю у 2019 році?

Допомога по безробіттю надається тільки тим громадянам, хто отримав офіційний статус безробітного. Відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про зайнятість населення» статус безробітного надається:

 • особам працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), які через відсутність роботи не мають заробітку, готові та здатні приступити до трудової діяльності
 • особам, молодше 16 років, які працювали і були звільнені у зв’язку з припиненням або перепрофілюванням підприємств, скороченням чисельності штату
 • інвалідам, які не досягли пенсійного віку і отримують пенсію з інвалідності або соцдопомогу
Як стати на облік в Центрі зайнятості і отримати статус безробітного?

Отримати офіційний статус безробітного в Україні можна вставши на облік в центр зайнятості. Реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування, оскільки у нас в країні діє Єдина інформаційно-аналітична система державної служби зайнятості.

Процедура постановки на облік на біржу праці і отримання статусу безробітного передбачає збір всіх необхідних документів (перелік наведено нижче в статті) і звернення в найближчий ЦЗ.

При взятті безробітного на облік, на нього заводиться персональна картка, в якій вказуються особисті дані (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць і рік народження, зареєстроване місце проживання або перебування, ІПН або серія та номер паспорта, відомості про останнє місце роботи або вид діяльності, підстава для припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці або іншого виду діяльності, що підтверджено документально).

Які документи потрібні для центру зайнятості?

Реєстрація безробітних в центрі зайнятості проводиться при подачі наступного пакета документів:

 • паспорт громадянина України
 • облікова картка платника податків
 • трудова книжка або цивільно-правовий договір
 • документ про освіту (диплом, свідоцтво, сертифікат і т.д.)
 • військовий квиток із зазначенням дати взяття на облік (в разі необхідності)
 • довідка з останнього місця роботи про розмір заробітної плати (потрібно, якщо страховий стаж за останні 12 місяців становить не менше півроку)

Додатково до основного переліку документів, необхідних для прийняття на облік безробітного, співробітники біржі праці можуть попросити надати ряд довідок. Так, інваліди, які не досягли пенсійного віку і отримують відповідну пенсію або соцдопомогу, подають копію довідки до акта огляду МСЕК та при наявності пред’являють індивідуальну програму реабілітації.

Для іноземців, які постійно проживають в Україні, передбачена необхідність у пред’явленні посвідки (дозволу) на проживання. Переселенці пред’являють довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і подають її копію. При цьому, якщо у переселенця відсутні документи, що підтверджують факт його звільнення, в ЦЗ також пред’являють:

 • заяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально завірена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — підприємців), або відповідне рішення суду — в разі припинення трудових відносин в судовому порядку
 • розрахунковий документ (квитанцію), що підтверджує направлення зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення

Відвідування центру зайнятості та підбір підходящої роботи

Після присвоєння статусу безробітного залишається лише відвідувати ЦЗ (не рідше одного разу в 30 календарних днів) і очікувати поки співробітники біржі праці підберуть підходящу вакансію. При цьому, відповідно до законодавства, підходящою роботою вважається та, яка відповідає вашій освіті, професійним навичкам і досвіду роботи.

Інвалідам підходяща посада підбирається відповідно до їх професійних знань і навичок, а також з урахуванням довідки медико-соціальної експертної комісії з висновком про умови та характер праці, індивідуальної програми реабілітації та побажань самого інваліда щодо умов роботи.

Якщо протягом 6 місяців з дня реєстрації безробітному не змогли знайти роботу за фахом, йому запропонують пройти перенавчання на іншу професію з урахуванням його здоров’я, здібностей і потреб ринку праці. При зміні професії за направленням ЦЗ, пошук роботи здійснюється як за новою, так і за попередньою спеціальністю.

Дворазова відмова від запропонованої роботи є підставою для зняття з реєстрації в центрі зайнятості та позбавлення статусу безробітного. Повторна реєстрація на біржі праці можлива не раніше ніж через 90 к.д. з дня зняття з обліку. В цей тримісячний період ЦЗ надаватиме вам лише консультаційні послуги, виплата допомоги по безробіттю проводитися не буде.

Зверніть увагу, що пропуск призначеної дати відвідування центру зайнятості без поважної причини тягне за собою скорочення виплат і/або зняття з обліку. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 792 від 19.09.2018 «Про Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу», поважними причинами, наявність яких підтверджено документально, є: хвороба громадянина, смерть членів його сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною (до 14 років), відвідування лікарні, судових та правоохоронних органів, військкоматів, інших держустанов та інші обставини, що перешкоджають відвідуванню ЦЗ.

Порядок нарахування і виплати допомоги по безробіттю у 2019 році

Коли починають здійснювати виплату допомоги по безробіттю? Мабуть, це питання цікавить безробітних в першу чергу. Згідно ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», грошова допомога призначається з 8-го дня після реєстрації в державній службі зайнятості. При цьому, громадянам, які звільнені з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин (стаття 38 КЗпП) або за порушення трудової дисципліни, грошові виплати з безробіття нараховуються лише на 91-й день.

Як довго виплачують допомогу з безробіття в Україні?

Відповідно до українського законодавства загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Однак, існує ряд нюансів (зокрема стаття звільнення), які впливають на тривалість надання фінансової допомоги безробітним. Так, періоди грошових виплат з безробіття наступні:

 • 720 днів – для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію)
 • 360 днів – стандартна тривалість виплат для більшості громадян
 • 270 днів – при звільненні з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, за згодою сторін, а також по пунктах 3, 4, 7, 8 статті 40 і статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України
 • 180 днів – для переселенців, а також молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової служби
Який розмір допомоги по безробіттю у 2019 році?

Мінімальна сума допомоги по безробіттю в Україні в 2019 році становить 610 гривень (Постанова Правління фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття № 175 від 12 вересня 2018). У мінімальному розмірі допомога виплачується тим, хто за останній календарний рік має страховий стаж менше шести місяців або звільнений з останньої роботи з підстав, передбачених п. 3, 4, 7 і 8 ст. 40, ст. 41 і 45 КЗпП, а також переселенцям, випускникам навчальних закладів (без досвіду роботи) і демобілізованим зі служби в армії.

Безробітні, страховий стаж яких за останні 12 місяців до реєстрації на біржі праці перевищує півроку або мають перерву в роботі з поважних причин (строкова військова служба, навчання, догляд за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 18 років або пенсіонером, який потребує постійного стороннього догляду) розмір виплат по безробіттю розраховується в процентному співвідношенні до їх середнього доходу (зарплати) в залежності від страхового стажу, але не менше мінімального розміру допомоги по безробіттю, встановленого для цієї категорії (1630 грн.):

Сума виплат залежно від тривалості безробіття плавно зменшується. Так, в перші 90 днів безробітний отримує 100% призначеної йому грошової допомоги, наступні 90 к.д. — 80%, в період, що залишився виплати становлять 70%.

Зверніть увагу, що максимальний розмір фінансової допомоги з безробіття на може перевищувати 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

www.lawportal.com.ua

условия получения и размер выплат — Юридический портал Украины

Согласно законодательству каждый украинец, оставшийся без работы, имеет право на получение государственной компенсации в виде пособия по безработице. При этом, далеко не каждый знает, как встать на учет в Центр занятости и получить денежную помощь по безработице.

«Юридический портал» разобрался в процедуре и условиях предоставления пособия по безработице, а также механизме вычисления страхового стажа для установления размера денежных выплат.

Кто будет получать пособие по безработице в 2019 году?

Пособие по безработице полагается только тем гражданам, кто получил официальный статус безработного. В соответствии с частью 1 статьи 43 Закона Украины «Про занятость населения» статус безработного предоставляется:

 • лицам трудоспособного возраста до назначения пенсии (в частности на льготных условиях или за выслугу лет), которые из-за отсутствия работы не имеют заработка, готовы и способны приступить к трудовой деятельности
 • лицам, младше 16 лет, которые работали и были уволены в связи с прекращением или перепрофилированием предприятий, сокращением численности штата
 • инвалидам, не достигшим пенсионного возраста и получающим пенсию по инвалидности или социальную помощь
Как встать на учет в Центре занятости и получить статус безработного?

Получить официальный статус безработного в Украине можно встав на учет в центр занятости. Регистрация безработных, которые обращаются за содействием в трудоустройстве, проводится независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания, поскольку у нас в стране действует Единая информационно-аналитическая система государственной службы занятости.

Процедура постановки на учет на биржу труда и получение статуса безработного предполагает сбор всех необходимых документов (перечень приведен ниже в статье) и обращение в ближайший ЦЗ.

При взятии безработного на учет, на него заводится персональная карточка, в которой указываются личные данные (фамилия, имя и отчество, число, месяц и год рождения, зарегистрированное место жительства или пребывания, ИНН или серия и номер паспорта, сведения о последнем месте работы или вид деятельности, основание для прекращения трудовых отношений в соответствии с записью в трудовой книжке или иного вида деятельности, что подтверждено документально).

Какие документы нужны для центра занятости?

Регистрация безработных в центре занятости проводится при подаче следующего пакета документов:

 • паспорт гражданина Украины
 • учетная карточка плательщика налогов
 • трудовая книжка или гражданско-правовой договор
 • документ об образовании (диплом, свидетельство, сертификат и т.д.)
 • военный билет с указанием даты постановки на учет (в случае необходимости)
 • справка с последнего места работы о размере заработной платы (требуется, если страховой стаж за последние 12 месяцев составляет не менее полугода)

Дополнительно к основному перечню документов, необходимых для принятия на учет безработного, сотрудники биржи труда могут попросить предоставить ряд справок. Так, инвалиды, не достигшие пенсионного возраста и получающие соответствующую пенсию или соцпомощь, подают копию справки к акту осмотра МСЭК и при наличии предъявляют индивидуальную программу реабилитации.

Для иностранцев, постоянно проживающих в Украине, предусмотрена необходимость в предъявлении вида на жительство. Переселенцы предъявляют справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица и подают ее копию. При этом, если у переселенца отсутствуют документы, подтверждающие факт его увольнения, в ЦЗ также предъявляют:

 • заявление о прекращении трудовых отношений, подлинность подписи на котором нотариально заверена, или документ, подтверждающий факт прекращения занятости (гражданско-правовой договор, выписка из Единого государственного реестра юридических и физических лиц — предпринимателей), или соответствующее решение суда — в случае прекращения трудовых отношений в судебном порядке
 • расчетный документ (квитанцию), подтверждающий направление указанного заявления работодателю заказным письмом с описью вложения

Посещение центра занятости и подбор подходящей работы

После присвоения статуса безработного остается лишь посещать ЦЗ (не реже одного раза в 30 календарных дней) и ожидать пока сотрудники биржи труда подберут подходящую вакансию. При этом, в соответствии с законодательством, подходящей работой считается та, которая соответствует вашему образованию, профессиональным навыкам и опыту работы.

Инвалидам подходящая должность подбирается в соответствии с их профессиональными знаниями и навыками, а также с учетом справки медико-социальной экспертной комиссии с заключением об условиях и характере труда, индивидуальной программы реабилитации и пожеланий самого инвалида по условиям работы.

Если в течении 6 месяцев со дня регистрации безработному не смогли найти работу по профессии, ему предложат пройти переобучение на другую профессию с учетом его здоровья, способностей и потребности рынка труда. При изменении профессии по направлению ЦЗ, поиск работы осуществляется как по новой, так и по предыдущей специальности.

Двукратный отказ от предложенной работы является основанием для снятия с регистрации в центре занятости и лишения статуса безработного. Повторная регистрация на бирже труда возможна не ранее чем через 90 к.д. со дня снятия с учета. В этот трехмесячный период ЦЗ будет предоставлять вам лишь консультационные услуги, выплата пособия по безработице производиться не будет.

Обратите внимание, что пропуск назначенной даты посещения центра занятости без уважительной причины влечет за собой сокращение выплат и/или снятие с учета. Согласно Постановления КМУ №792 от 19.09.2018 «Про Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу», уважительными причинами, наличие которых подтверждено документально, являются: болезнь гражданина, смерть членов его семьи и родственников, уход за больным ребенком (до 14 лет), посещение больницы, судебных и правоохранительных органов, военкоматов, других госучреждений и другие обстоятельства, препятствующие посещению ЦЗ.

Порядок начисления и выплаты пособия по безработице в 2019 году

Когда начинают производить выплату пособия по безработице? Пожалуй, этот вопрос интересует безработных в первую очередь. Согласно ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», денежная помощь назначается с 8-го дня после регистрации в государственной службе занятости. При этом, гражданам, которые уволены с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин (статья 38 КЗоТ) или за нарушение трудовой дисциплины, денежные выплаты по безработице начисляются лишь на 91-й день.

Как долго платится пособие по безработице в Украине?

В соответствии с украинским законодательством общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет. Однако, существует ряд нюансов (в частности статья увольнения), которые влияют на длительность предоставления финансовой помощи безработным. Так, периоды выплат пособий безработным следующие:

 • 720 дней – для лиц предпенсионного возраста (за 2 года до наступления права на пенсию)
 • 360 дней – стандартная продолжительность выплат для большинства граждан
 • 270 дней – при увольнении с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, по соглашению сторон, а также по пунктам 3, 4, 7, 8 статьи 40 и статьям 41 и 45 Кодекса законов о труде Украины
 • 180 дней – для переселенцев, а также молодежи, которая закончила или прекратила обучение в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, уволилась со срочной военной службы
Какой размер пособия по безработице в 2019 году?

Минимальная сумма помощи по безработице в Украине в 2019 году составляет 610 гривен (Постановление Правления фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы № 175 от 12 сентября 2018). В минимальном размере пособие выплачивается тем, кто за последний календарный год имеет страховой стаж менее шести месяцев или уволен с последней работы по основаниям, предусмотренным п. 3, 4, 7 и 8 ст. 40, ст. 41 и 45 КЗоТ, а также переселенцам, выпускникам учебных заведений (без опыта работы) и демобилизованным со службы в армии.

Безработные, чей страховой стаж за последние 12 месяцев до регистрации на бирже труда превышает 6 месяцев или имеют перерыв в работе по уважительным причинам (срочная военная служба, обучение, уход за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или пенсионером, который нуждается в постоянном постороннем уходе) размер выплат по безработице рассчитывается в процентном соотношении к их среднему доходу (зарплате) в зависимости от страхового стажа, но не менее минимального размера пособия по безработице, установленного для этой категории (1630 грн.):

Сумма выплат в зависимости от продолжительности безработицы плавно уменьшается. Так, в первые 90 дней безработный получает 100% назначенной ему денежной помощи, следующие 90 к.д. — 80%, в оставшийся период выплаты составляют 70%.

Обратите внимание, что максимальный размер финансовой помощи по безработице не может превышать 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц.

www.lawportal.com.ua

Допомога по безробіттю та виплати безробітним в Україні в 2019 році

У пошуках роботи в кожній країні виплачується людині допомога з безробіття. Україна не є винятком. Згідно із законом всі жителі країни, які з різних причин залишилися без роботи можуть отримувати виплати по безробіттю. Однак не кожен знає, як правильно потрібно пройти реєстрацію в Центрі зайнятості, отримати грошову компенсацію і скільки платять там.

Соціальні проблеми

Пару років Україна бореться з багатьма соціальними питаннями. Після останніх сумних військових подій країна активно пробує відновити свою економіку. Колосальна частина державного бюджету віддається на соціальні потреби, на допомогу українським громадянам. Однією з найважливіших складових частин соціальних питань є допомога з безробіття. Все більше в країну повертається людей, корінних жителів України для подальшого життя.

Основною проблемою є маленький розмір грошових виплат по безробіттю. У зв’язку з цим, співробітники біржі якомога швидше намагаються підібрати роботу для людей. Виплата нараховується залежно від заробітної плати на останньому місці роботи, час безробіття, а також трудового і страхового стажу. Щоб поліпшити економічне становище до 2020 року, державна дума підвищує плату з 28% до 14%, але на сьогоднішній день сильних просувань поки немає.

Кому буде нараховуватись допомога по безробіттю в 2019 році

Виплата допомоги по безробіттю здійснюється для тих громадян, які офіційно вважаються безробітними, і не мають ніякого додаткового нелегального доходу. Це правило є в частині першої статті 43 Закону України, яка називається «Про зайнятість населення».

Хто має право отримати допомогу по безробіттю в Україні:

 • Люди, які не досягли пенсійного віку, які не працюють, але готові приступити до будь-якої праці.
 • Підлітки до 16 років, звільнені через непередбачені обставини, зниженням кількості працівників на підприємстві або із закриттям компанії.
 • Людям, які мають проблеми зі здоров’ям з отриманням посвідчення інваліда або соціальних виплат.

Громадяни перших двох категорій отримують мінімальну допомогу. В останньому випадку сума нараховується в залежності від тяжкості захворювання і ступеня групи інвалідності.

Як пройти реєстрацію і офіційно стати безробітним

Офіційно безробітним на території України, як і в багатьох країнах, можна пройшовши процедуру реєстрування в Центрі зайнятості. Встати на чергу може будь-який українець, без урахування місця прописки або проживання. Так дозволено, тому що в Україні розроблена Загальна інформаційно-аналітична система, яка проводить реєстрацію всіх жителів. Те ж саме стосується питання про те, як в регіонах платять допомогу по безробіттю. Грошові виплати відбуваються всюди, в залежності від статусу безробітного.

Після того, як громадянин став на облік, заводиться індивідуальна картка, де пишуться персональні дані, серед яких потрібно вказати ПІБ, адресу проживання, номер паспорта, інформацію  про останню посаду, а також вказати причини, за якими відбулося звільнення. Ці слова повинні бути підтверджені документально. Розрахунок допомоги по безробіттю починається тоді, коли процедура реєстрації закінчена.

Документація, яку треба підготувати

Щоб не витратити час даремно в черзі, і вчасно отримати допомогу з безробіття в Україні, необхідно зібрати ряд необхідних довідок і цінних паперів:

 • український паспорт;
 • довідка про своєчасну плату податків;
 • договір або трудова книжка;
 • папір з ВНЗ або коледжу, який ви закінчили;
 • при потребі треба з собою мати військовий квиток;
 • документ в останнього підприємства, на якому ви працювали, а також про суму зарплати (необхідно пред’явити, якщо стаж становить менше 6 місяців).

До того ж, співробітники можуть зажадати, щоб ви принесли додаткові документи для допомоги. Наприклад, люди з інвалідністю, що не стали пенсіонерами, отримують державні пільги і виплати, тому їм треба надати висновок МСЕК, а також при потребі персональний папір по реабілітації.

Для іноземних громадян, які мають постійне місце проживання, щоб отримати виплати по безробіттю в Україні, потрібно надати місце проживання. Також переселенцям потрібно показати папір про постанову на облік оригінал і копію. Як платять допомогу по безробіттю, коли немає паперів, які говорили б про звільнення? Для цього треба надати наступну документацію:

 • договір про розірвання трудового договору, який повинен бути підкріплений штампом і підписом;
 • квитанцію, яка взята з рекомендованого листа, відправленого роботодавцю для підтвердження документа.

Умови і строки виплати визначаються безпосередньо співробітниками Центру зайнятості.

Як правильно вибрати роботу

Після того, як нараховується допомога по безробіттю, то потрібно раз на місяць ходити в Центр зайнятості та відзначатися до тих пір, поки працівники не виберуть для безробітного підходящу професію. До підходящої роботи відноситься та, яка підходить за професією і вищою освітою безробітного.

Що стосується людей з інвалідністю, то тут підбір здійснюється в залежності від досвіду, знань, і результатів МСЕК. Також потрібно враховувати і прохання самого інваліда.

Якщо протягом півроку працівники центру не змогли підібрати потрібну посаду, то шукають іншу найбільш підходящу для нього. Якщо Центр зайнятості змінив напрямок пошуку, то шукається запит за двома посадами.

Якщо двічі була запропонована робота, але була отримана відмова, то людину знімають з обліку, і нарахування допомоги припиняється. Повторне реєстрування можливо, однак, тільки через 90 днів після зняття позначки. У цей проміжок часу порядок виплати допомоги по безробіттю припиняється.

Якщо була пропущена дата отримання відмітки, то максимальний розмір виплат знижується або відбувається зняття з обліку. До поважних причин максимальна виплата триває у випадках:

 • хвороби;
 • смерті одного з членів сім’ї;
 • по догляду за малюком;
 • знаходження в стаціонарі;
 • судових розглядів;
 • військкоматів.

Як відбувається процедура нарахування допомоги по безробіттю

Тим, хто цікавиться, як виплачується допомога по безробіттю, варто вивчити деяку інформацію. Розрахувати допомогу можна відповідно до закону “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”. Розмір допомоги по безробіттю починається з 7 або 8 дня після ставлення на облік в Центрі зайнятості. Тим людям, які пішли з роботи за статтею, порушення або за угодою сторін, то гроші видаються тільки на 91 день.

Тривалість виплат

За законодавством України, коли виплачують кошти, то тривалість їх видачі не повинна бути більше року. Але при цьому, є багато критеріїв (особливо, якщо громадянин був звільнений), що впливають на терміни виплати і суму. Коли розібралися, як розраховується допомога по безробіттю, треба знати, скільки по часу вона буде виплачуватися. У зв’язку з цим, терміни виплати призначаються наступним чином:

720 днів – для людей, які незабаром підуть на пенсію. Приблизно за 1-2 роки.

360 днів – класичний час, який відноситься для основного шару населення.

270 днів – призначається людям, які пішли з роботи за власним бажанням без причин або за статтями 40, 37, 41, 45 Кодексу. Детальніше про цей кодекс можна дізнатися тут.

180 днів – для іноземних громадян, які тривалий час проживають на території України і є переселенцями, і підлітків, які ще тільки закінчили вчитися в школах, коледжах, технікумах, університетах або після припинення служіння в армії.

Яка сума допомоги по безробіттю в Україні в 2019 році

Щороку сума допомоги змінюється державним фондом в обов’язковому порядку. На питання, як визначається грошове нарахування, треба простежити за мінімалкою. У 2018 році мінімальна грошова виплата дорівнює 544 гр. Мінімальні виплати здійснюються людям, які працювали останні півроку або звільнення відбулося за законом п. 3, 4, 7 і 8 ст. 40, ст. 41 і 45 КЗпП. Також це відноситься до іноземних громадян, які тривалий час проживають на території України, студентам, які закінчили вже вищий навчальний заклад, а також комісували з армійської служби.

Багато хто цікавиться, як отримати допомогу по безробіттю більше мінімуму? Непрацюючі громадяни, які за останній календарний рік до вставання на облік або виникають перерви в процесі роботи через хворобу, військову службу, по догляду за тяжкохворою дитиною до 18 річного віку, які потребують допомоги дорослого. Максимальна виплата вираховується в залежності від середньої заробітної плати в залежності від стажу. Максимальна допомога для людини, яка підходить за всіма критеріями становить 1280 грн. Спираючись на страховий стаж, кількість грошових виплат становить:

 • менше 2 років – 50%;
 • 2-6 років – 55%;
 • 6-10 років – 60%;
 • більше 10 років – 70%.

Вагітним також належить отримувати допомогу в мінімальному розмірі. Для цього достатньо отримати лікарняний і пред’явити його на біржу. Сума починає знижуватися тоді, коли людина тривалий час не працює. Наприклад, перші 3 місяці, громадянин буде отримувати 100%, а ще через 3 місяці знижується 80%, а ще далі сума зменшується до 70%. Грошові виплати не можуть бути більше 4 прожиткових мінімумів.

Допомога по безробіттю: вся інформація про виплати по безробіттю в Україні

5 (100%) 1 vote[s]

www.kredit-ok.com

Калькулятор допомоги по безробіттю | Державна служба зайнятості

Процедура, умови нарахування та виплати допомоги по безробіттю визначені статтями 22, 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі – Закон) (посилання на нормативний документ, розміщений на  офіційному сайті ВРУ) та Порядком надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 15.06.2015 № 613 (далі – Порядок № 613) (посилання на нормативний документ, розміщений на  офіційному сайті ВРУ).

Зокрема, частиною першою статті 23 Закону передбачено, що застрахованим особам, визнаним в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Держреєстр), розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 (далі – Порядок № 1266), залежно від страхового стажу: до 2 років — 50%; від 2 до 6 років – 55%, від 6 до 10 років – 60%, понад 10 років -70%.

         Залежно від тривалості безробіття допомога по безробіттю зменшується і виплачується у відсотках до визначеного розміру: перші 90 календарних днів 100 відсотків; протягом наступних 90 календарних днів – 80 відсотків; надалі – 70 відсотків.

Порядком № 1266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 439) передбачено, що середня заробітна плата обчислюється центрами зайнятості з використанням даних Держреєстру.

Відповідно до пункту 9 розділу ІІ Порядку № 613, якщо на восьмий день з дати реєстрації безробітного, який є застрахованою особою, відсутні дані в повному обсязі для обчислення страхового стажу та середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), допомога по безробіттю призначається у мінімальному розмірі, що встановлюється правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

dcz.gov.ua

Центр зайнятості | Дівочі посиденьки

Відповідь: Центр зайнятості

Розказую.
Де знаходиться?
Точної адреси не скажу, але це на Науковій є ВАМ (СІЛЬПО), за ним новий дельфінарій, АРСЕН, і зразу ззаду за АРСЕНОМ така двоповерхова будівля. Знайдете зразу, бо там пустир і більше нічого нема. Ага, ну для орієнтиру, навпроти нього через дорогу (але трохи ближче до Наукової) є супермаркет МАРК.
Що потрібно?
Насамперед документи: паспорт + ксерокопії, ідентифікаційний код + ксерокопія, трудова книжка + ксерокопії, довідка з останнього місця роботи про середню зарплатню (вроді за 6 місяців), документ про освіту (диплом) + ксерокопії.
Як стати на облік?
Берете усі ці документи, і в 9 ранку приходите туди. Стаєте в чергу до диспетчера, вона вас реєструє, видає 2 талончики з зазначеною годиною — перший до інформатора, інший до вашого «куратора» (не знаю точно, чи то так називається).
Назначають годину відразу, я наприклад в диспетчера була в 9:25, то мені назначили до інформатора на 9:35, а до куратора на 9:45.
Тоді інформатор так в загальному все розказує, і дає талончик на семінар (мені дали на наступний день). Семінар — на загальну тему, про структуру ЦЗ, як там шукати роботу, які є відділи і т.д. Ще інформатор видає табель — де записують ваші відвідування і т.д.
Тоді йдете з тим табелем до куратора. Вона вас реєструє, заводить на вас справу, заповнює всю інформацію в комп’ютері, віддаєте їй копії усіх документів + довідку про зарплату.
Тоді вона починає шукати вам роботу (абу таку як у вас в дипломі, або таку, яка у вас в трудовій). Якщо щось є — то вам видають направлення, яке ви повинні повернути з відповіддю до певного дня (переважно 2-3 дні). Якщо немає нічого, то призначають наступну зустріч.
Ага, забула написати. Коли ви тільки вперше прийшли, то вас не ставлять на облік. Спочатку 7 днів щодня ви ходите то на семінари, то до свого куратора (так як я раніше писала), і якщо протягом цього часу для вас не буде роботи, то на 8-й день ви офіційно стаєте безробітним. Тоді в 8-й день ви приходите на семінар, потім пишете заяву і з 8-го дня має вже виплачуватись допомога. Розмір допомоги залежить від вашого офіційного стажу, від причини звільнення (статті КЗпП) та від середньої зарплати.
АЛЕ: якщо протягом тих 7 днів, коли ви ще офіційно не зареєстровані як безробітний, ви 2 рази відмовитесь від запропонованої роботи, то вас на облік не поставлять…
Так от, у вівторок у мене буде 7-й день, отже, в середу я вже стану офіційно безробітною.

Ага, забула. Довідку про зарплату мені завернули. Вона в мене була за місяці квітень-вересень (я звільнена 30 вересня). А вони викреслили вересень і дописали березень. Типу я так зрозуміла з бехгалтером з попередньої роботи, що то останній місяць не тре вказувати,ю бо він рахується як розрахунковий. Зробила собі нову довідку з березня по серпень, в понеділок маю туди йти, надіюсь, що не завернуть…

Я тут багато понаписувала, сподіваюсь, все зрозуміло.

 

posydenky.lvivport.com

Розмір допомоги по безробіттю в Україні 2017

2016 рік став для України часом, дає можливість відновити зруйновану економіку. У цей період змінилися ключові керівники країни, а разом з тим були переглянуті деякі соціальні пільги. Відповідаючи на питання, яким буде допомога по безробіттю на 2017 рік в Україні, необхідно враховувати історію змін виплат. Згідно з прийнятим в грудні 2015 року рішенням, кожен непрацюючий житель країни, встав на облік і хто в перспективі знайти роботу, може розраховувати на державну підтримку, мінімальний розмір якої — 544 гривні. Цей параметр не змінився на початку 2016 року і не планується переглядати.

Вирішення соціальних питань

Вже другий рік головне питання для українського уряду стосується соціальних питань. Країна, яка намагається оговтатися від війни і революції, шукає нові можливості для підняття своєї економіки. Більша частина державних видатків іде в соціальну сферу, туди входять і виплати по безробіттю. Разом з погіршенням відносин з іншими країнами, на Україну повернулися багато її корінні жителі, які намагалися працювати в Росії.

Оскільки розмір допомоги по безробіттю 2017 в Україні залишається порівняно низьким, які володіють професією люди намагаються в короткі терміни знайти будь-яку роботу. Розмір допомоги залежить від багатьох факторів: зарплати на останньому робочому місці, стажу, періоду, протягом якого людина вважається безробітним. Ще на початку 2016 року місцеві влади говорили, що для них подолання бідності населення — один з основних питань. Знизити рівень бідності до 2020 року планується з 28% до 15%, проте за рік помітних зрушень у цій галузі немає.

Як будуть боротися з безробіттям

Згідно з ухваленим Верховною Радою законом, українці, втратили роботу, але мають договір соціального страхування, можуть розраховувати на матеріальну підтримку до влаштування на роботу. Виплата допомоги по безробіттю в Україні у 2017 році буде здійснюватися аналогічно схемі минулого року — два рази на місяць. Максимальний розрив між платежами також не зможе складати більше 16 днів.

Аналізуючи дані за минулі роки, політологи зазначають, що в Україні питання пошуку роботи не так хвилює людей, як у деяких великих областях Росії. За рахунок відносно невеликої території країни кожна людина отримує можливість знайти роботу по своїй кваліфікації або влаштуватися на посаду, що не вимагає диплома. Кількість безробітних українців складає всього 1,7% всього працездатного населення. Переводячи у більш зрозумілі одиниці, потрібно зазначити, що без роботи залишаються понад 450 тисяч українців, при цьому соціальні виплати отримують лише 340 тисяч чоловік.

Мінімальна допомога з безробіття — 544 гривні, на ці гроші неможливо прожити, оплачуючи комунальні послуги і щодня купуючи продукти. Середня зарплата по країні на 2016 рік становила трохи більше 4000 гривень, що у 8 разів більше соціальних виплат. Багато безробітні скаржився на занадто низькі виплати, більше схожі на подачки, однак представники влади відзначали, що мінімальна сума — саме той параметр, який дозволяє бюджету країни на потрібному рівні. Збільшення соціальних виплат може поставити державу у становище, коли на фінансування інших областей грошей не залишиться.

Розрахунок виплат

Потрібно відзначити, що середня допомога з безробіття становить близько 1200 гривень, «мінімалку» отримують люди, що не підходять за правилами: працювали на останньому місці менше, ніж півроку, не мають можливість надати необхідні для перерахунку та оформлення допомоги папери і так далі. Точно зрозуміти, яку суму в разі втрати роботи отримає конкретна людина, допомагає калькулятор допомоги по безробіттю 2017 в Україні. Його можна знайти на сайті служби зайнятості або будь-якому іншому сайті. Там необхідно буде внести наступну інформацію: загальний страховий стаж, за останній рік, скільки років залишилося до пенсії, причину звільнення, середній дохід на місяць за минулий рік.

Після занесення всієї інформації у форми, кожна людина може сам отримати суму, на яку він може розраховувати в 2017 році, якщо залишиться без роботи. Офіційний результат він зможе отримати безпосередньо в центрі оформлення посібників, для цього потрібно надати ряд паперів, що впливають на остаточне рішення. Максимальний розмір допомоги по безробіттю 2017 в Україні становить близько 5000 гривень, що трохи більше звичайної середньої зарплати по країні, проте отримують таку допомогу, лише кілька відсотків безробітних.

Хто може розраховувати на допомогу

Важливо розуміти, що залишилися без роботи ризикують не отримати жодної допомоги від держави, якщо не підготують ряд паперів та вчасно не звернеться у відповідні органи. Насамперед, необхідно офіційно підтвердити свій статус безробітного.

Люди, застраховані та втратили роботу, яку не можуть знайти нове місце і стоять на обліку в службі зайнятості, отримують право на нарахування соціальних виплат, що складають до 70% від їх середньої зарплати на останньому місці. Нарахування коштів починається з 8 дня реєстрації в службі зайнятості. При цьому через певний період соціальна виплата починає зменшуватися.

Приміром, 90 днів людина отримує 100% соціальну допомогу, наступні 90 днів — 80%, а після — лише 70% від первісної суми. Крім того, допомога по безробіттю 2017 в передпенсійному віці можна отримувати не довше, ніж 720 днів. Такий підхід дозволяє стимулювати людей шукати нове місце роботи або виходити на пенсію. Працівники, вік яких далекий від пенсійного, можуть отримувати допомогу не довше 360 днів після отримання статусу безробітного.

В законі є кілька нюансів, згідно з яким людина, який звільнився за власним бажанням, може отримувати допомогу лише на 91-й день після реєстрації. Його виплати спочатку не можуть становити більше, ніж 80% від середньої місячної зарплати.

Люди, які закінчили школи, технікуми, вузи, звільнилися зі строкової служби, можуть отримувати допомогу 180 днів. Схожа система виплат безробітним застосовується в Росії та сусідніх країнах. Зменшення сум платежів було зроблено для того, щоб люди почали активніше шукати нове місце і не сподівалися на постійну підтримку держави.

При звільненні «за статтею» або порушення трудової дисципліни людина може розраховувати лише на мінімальну допомогу, яке отримає, починаючи з 91-го дня після отримання статусу безробітного.

Фахівці кажуть, що затримка виплати допомоги по безробіттю 2017 в Україні не складе більше пари днів. Розуміючи, як важливо в нестабільній ситуації підтримати людей, які залишилися без роботи і грошей, влади намагаються зробити все, щоб ця область працювала без перебоїв.

Люди також можуть отримувати допомогу по частковому безробіттю. Воно виплачується за рахунок держави тим людям, яким урізали зарплату за час вимушеного скорочення трудового дня або обов’язків, а відповідно й зарплати. Для отримання державної компенсації роботодавець повинен підтвердити факт часткової зупинки виробництва без можливості зворотного запуску.

dovidkam.com

Питання-відповідь. Як стати на облік в центр зайнятості : 18:08:2018

 • Кожен безробітний може стати на облік у центрі зайнятості. Для цього треба зібрати пакет документів і піти до найближчої біржі праці.
 • З 8-ого дня хмельничанам призначають допомогу по безробіттю.
 • Як отримати статус офіційного безробітного і скільки за це платититимуть?

Після невдалих пошуків роботи самотужки хмельничани звертаються у Центр зайнятості. Там фахівці реєструють безробітних та шукають підходящі вакансії. По законодавству кожен, хто залишився без роботи, має право отримувати допомогу по безробіттю. Та не всі знають, що потрібно для того, аби стати на облік у Центр зайнятості. Журналісти vsim.ua з’ясували, які документи потрібні і як порахувати розмір грошової компенсації.

Які документи потрібно зібрати

Отримати статус безробітного і стати на облік хмельничани можуть у найближчому Центрі зайнятості. Фахівці біржі праці мають завести на безробітного персональну картку, в якій вказуються особисті дані. Окрім паспортних відомостей записується інформація про попереднє місце роботи та причини звільнення. Разом з тим подається пакет документів:

 • паспорт громадянина України
 • облікова картка платника податків
 • трудова книжка або цивільно-правовий договір
 • документ про освіту (диплом, свідоцтво, сертифікат і т.д.)
 • військовий квиток із зазначенням дати взяття на облік (в разі необхідності)
 • довідка з останнього місця роботи про розмір заробітної плати (потрібно, якщо страховий стаж за останні 12 місяців становить не менше півроку)

Додатково до основного переліку документів можуть попросити й інші довідки. Так, інваліди, які не досягли пенсійного віку і отримують відповідну пенсію або соцдопомогу, подають копію довідки до акта огляду МСЕК та при наявності пред’являють індивідуальну програму реабілітації. 

Як призначають грошову допомогу

Допомогу по безробіттю призначають на 8-ий день після того, як взяли на облік в Центр зайнятості. Мешканцям, які звільнились з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин або за порушення трудової дисципліни,виплати нараховуватимуться з 91-ого дня.

Періоди виплати грошової компенсації безробітних можуть бути наступними:

 • 720 днів – для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до виходу на пенсію)
 • 360 днів – стандартна тривалість виплат для більшості громадян
 • 270 днів – при звільненні з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, за згодою сторін, а також по пунктах 3, 4, 7, 8 статті 40 і статтями 37, 41 і 45 Кодексу законів про працю України
 • 180 днів – для переселенців, а також молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової служби

Який розмір допомоги по безробіттю

Мінімальна сума допомоги по безробіттю в Україні в 2017 році становить 544 гривні. У такому розмірі вона виплачується тим, хто за останній календарний рік має страховий стаж менше шести місяців або звільнений з останньої роботи з підстав, передбачених п. 3, 4, 7 і 8 ст. 40, ст. 41 і 45 КЗпП, а також переселенцям, випускникам навчальних закладів (без досвіду роботи) і демобілізованим зі служби в армії.

Безробітні, у яких страховий стаж за останні 12 місяців до реєстрації на біржі праці перевищує півроку або мають перерву в роботі з поважних причин, будуть отримувати виплату в процентному співвідношенні до їх середньої зарплати в залежності від страхового стажу, але не менше мінімального розміру допомоги по безробіттю, встановленого для цієї категорії (1280 гривень).

 • менше 2 років — 50%
 • 2-6 років — 55%
 • 6-10 років — 60%
 • більше 10 років — 70%

Сума виплат залежно від тривалості безробіття плавно зменшується. Так, в перші 90 днів безробітний отримує 100% призначеної йому грошової допомоги, наступні 90 днів — 80%, а далі виплати становлять 70%.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – зараз це 6400 гривень.

Підготувала Вікторія Барицька 

vsim.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *