Бізнес планування – Бізнес-план — Вікіпедія

Бізнес-план — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Бі́знес-план (англ. Business plan) — це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства. Він потрібен керівникові фірми, акціонерам, інвесторам. Бізнес-план частіше складається на рік, два роки, зрідка на більший період.

Мета бізнес-планування[ред. | ред. код]

 • визначення рівня життєздатності та стійкості підприємства;
 • виявлення сильних та слабких сторін фірми;
 • конкретизація стратегії розвитку через систему кількісних і якісних показників;
 • забезпечення підтримки інвесторів та акціонерів;
 • зниження ризиків підприємницької діяльності.

Бізнес-план розробляють для пошуку подальших резервів зменшення витрат і зростання доходів з метою забезпечення зростання прибутків підприємства. Бізнес-план являє собою специфічний документ, що описує основні аспекти майбутньої діяльності підприємства з реалізації будь-якої інвестиційної програми або будь-якої бізнес-ідеї у принципі. При цьому при розробці бізнес-плану особлива увага повинна приділятися не тільки визначенню очікуваного обсягу прибутку від реалізації бізнес-ідеї, а й вивченню умов на ринку даних послуг, виявленню можливостей розширення обсягів їх реалізації у майбутньому, можливих джерел фінансування проекту з урахуванням умов отримання кредиту та строків його погашення

[1].

 • План, що повинний скласти кожен потенційний підприємець. У цьому документі міститься вся інформація про товар чи послугу, що збирається пропонувати нова компанія, ринковий потенціал, можливу конкуренцію (продукти-замінники), ресурси, необхідні для виробництва (персонал, приміщення, устаткування, матеріали, техніка тощо), необхідний капітал (інвестиції, операційні ресурси)

uk.wikipedia.org

Бізнес планування (контрольна)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “Основи підприємництва”

Бізнес планування

На сьогодняшній день в усіх на слуху слова – “бізнес-план, інвестиційний
проект, кредитна заявка” та інші слова та словосполучення, що означають
набір інформації, необхідної для обгрунтування доцільності вкладення
коштів в той чи інший бізнес. Одні підприємці хочуть отримати додаткові
ресурси для бізнесу, інші сподіваються успішно вкласти ті ресурси, що
вони мають. Для підприємців, які замислились про можливість
довготривалого ефективного ведення бізнесу, призначений цей матеріал.
Одноднівкам, або підприємцям, які живуть сьогоднішнім днем, даний
матеріал користі не принесе – хіба що для того, щоб посміятись над
такими як я, над тими, хто хоче і вірить в те, що подальший розвиток
цивілізації повинен ґрунтуватись на раціональному мисленні та
раціональному ставленні до життя, на здоровому глузді, на людях, які
вільно мислять і діють. Раціональне не заперечує культуру, не заперечує
необхідність духовного життя, а розвиває їх, вбачаючи в них основу для
справедливого устрою раціонального життя.

 В кінцевому підсумку: ефективне використання ресурсів визначає
життєспроможність, здатність розвивати будь-який бізнес. Чим
визначається ефективність використання ресурсів? Появою корисних
продуктів, іншими словами – товарів та послуг, тобто продукції, на яку є
платоспроможний попит. Якщо продукт залишається на складі без вимоги,
тобто за нього не дають грошей або іншого корисного продукту – це
означає: ви неправильно визначили свого споживача, ви орієнтувались на
тих, у кого немає грошей, хто неплатоспроможний, з ким обмін не є
еквівалентним. Тобто, в першу чергу, визначте коло ваших споживачів,
опишіть їх, охарактеризуйте як вашого клієнта тих, хто в змозі купити
ваш товар. Знаючи свого споживача, можна визначити, що саме йому
потрібно – який товар або послугу він хоче отримати і чи спроможний за
неї заплатити. Цей товар або послугу і слід виробляти. Таким чином, ви
визначаєте можливий попит. (Хоча може мати місце ситуація або стратегія,
яка передбачає створення свого споживача). Але тих, хто бажає
задовольнити вашого споживача і відібрати потенційно ваші гроші дуже
багато. Якщо ви зумієте правильно запропонувати свій товар чи послугу, –
отримаєте компенсацію за ваш бізнес. У розвинутому ринку: пропозиція
визначає попит. В даному випадку під розвинутим ринком розуміється
будь-який ринок, де вільно установлюються ціни шляхом торгу між
продавцем і споживачем. На вітчизняному ринку багато виключень (які вже
стали правилами), тому слід кожному підприємцю виробити власне бачення
ринку, власне ставлення до ринку і, перевіряючи початкові свої гіпотези,
виробити власний підхід до ведення бізнесу, свою стратегію. Будь-яка
формула ринку може стати успішною при правильному наборі інструментів
управління бізнесом. Наприклад, формулювання: “попит визначає
пропозицію”, повинне одразу ж ставити перед підприємцем навіть не
питання: як швидко я збираю, обробляю і розумію інформацію про зміни у
потребах моїх клієнтів? Це формулювання повинне спонукати підприємця
відповісти самому собі на наступне питання: як швидко конкуренти це
роблять? Якщо конкурент встигне зробити це швидше, мій товар залишиться
продукцією, тобто товаром на складі – нікому не потрібними
витратами.    

Де-хто каже: немає незапитаного товару, а є високі ціни на нього. Вміння
встановити ціни – важливе рішення, але встановлені ціни не можуть бути
нижчими за суму ресурсів, що пішли на виробництво та просування даної
продукції. (Хоча може бути і така стратегія, як виштовхнути конкурента з
ринку, але для реалізації подібної стратегії потрібні ресурси. Чи
вистачить їх у Вас?)    

Для ведення бізнесу перш за все необхідне:

– бажання підприємця робити бізнес, тобто бажання взяти на себе
відповідальність за його результати і розуміння, заради чого він робить
бізнес, заради чого він живе

– вміння, професіоналізм, знання і бажання підприємця постійно вчитись
та підвищувати свою кваліфікацію

постійно робити бізнес, розпочинати дії, не опускати руки

По друге, – ресурси. Розраховуючи лише на власні ресурси, підприємець
суттєво зменшує ризики, але в той же час зменшує і можливості
бізнесу.    

З цієї причини, кредитні ресурси, інвестиції потрібні бізнесу і, за
певних умов, підприємцю вигідно користуватись позиками. Тому важливо
знати, яким чином можливо залучати їх і вміти правильно користуватись
ними.    

Для розуміння можливостей бізнесу, необхідно регулярно отримувати
інформацію. Для цього підприємець повинен налагодити її оперативне
отримання. Інформація в наш час швидко застаріває, тому технічне
забезпечення цієї сфери діяльності повинне відповідати сучасному рівню.
Але! Не треба покладатись на те, що комп’ютер все зробить (що закладено
в його програмах і базах даних, те й отримаєш). В усьому повинен бути
здоровий глузд.    

Вміння продемонструвати можливості і реалії бізнесу – це може зробити
тільки справжній підприємець. Щоб показати свій бізнес, необхідно
приймати участь у виставках, форумах тощо, необхідно створювати мережу
контактів. Не останню роль відіграють сучасні засоби комунікацій,
наприклад, Internet. Без вміння показати свій бізнес, свій товар – така
діяльність залишиться простою тратою ресурсів. Бізнес-план, оформлений
відповідним чином, може стати тією візитною карткою, за якою кредитори
та інвестори з самого початку оцінюватимуть доцільність подальших
контактів з підприємцем.    

Формування позитивного іміджу не тільки Вашого бізнесу, але й
бізнес-клімату в країні в цілому – дуже важливий аспект для успішності
бізнесу. Коли державні службовці говорять про банкрутство країни тощо,
вони суттєво зменшують можливості ведення бізнесу. Підприємці повинні
реально сприймати бізнес-клімат і допомагати державним службовцям
покращувати його. Підприємці повинні чітко відстежувати: хто з державних
службовців заважає покращенню бізнес-клімату в країні і відкрито
називати ї

ukrreferat.com

Бізнес планування: визначення

Бізнес-планування – це комплекс заходів, спрямованих на дослідження минулого, поточного і майбутнього стану компанії. Суть бізнес-планування – визначення цілей, завдань, перспектив розвитку, аналізу способів реалізації нових проектів, оцінки потенційного прибутку і ризиків компанії. Часто бізнес-планування знаходить відображення в спеціальному документі – бізнес-плані.

Бізнес-план – розширений план, в якому розписані основні етапи розвитку компанії на ринку, розміри необхідних інвестицій, терміни реалізації проектів, кадрові рішення, потенційні ризики, терміни окупності проекту, потенційні доходи і так далі.

Цілі бізнес-планування

При плануванні діяльності компанія має зберігати перед собою кілька цілей оформлення бізнес-плану:

 • 1. Для себе. У цьому випадку основна мета підприємства – самоконтроль. Наприклад, компанія вирішила спробувати свої сили в суміжній сфері діяльності. Щоб переконатися в перспективах проекту і виключити ймовірні ризики, проводиться докладний бізнес-планування.
 • 2. Для отримання позики. Ще недавно для оформлення кредиту потрібно було принести всього лише ТЕО, яке складається з двох сторінок. Кредитор отримував техніко-економічне обґрунтування, і це могло стати підставою для надання певної суми. Але це був не єдиний критерій оцінки. Банк розглядав особисті зв’язки позичальника, його стан, рекомендації і так далі. В останні роки все частіше для видачі кредиту потрібен повноцінний бізнес-план.
 • 3. Для залучення грошей інвесторів. Як «спонсорів» можуть виступати приватні інвестори і компанії (наприклад, інвестиційний фонд). Якщо капітал залучається за рахунок публічного впуску акцій, то наявність бізнес-плану дозволить багато вигідніше продати компанію. Це легко пояснити. Інвестор бачить всю необхідну інформації – рівень продажів, дані про підприємство, рівень виробництва, фінансові перспективи і так далі.
 • Є думка, що незабаром бізнес-планування стане основною для емісії цінних паперів. Але поки така практика тільки в перспективі і працює виключно як допоміжний інструмент.
 • 4. Для спільного бізнесу (компанії, альянсу) з партнером з іншої країни. Інвестори з-за кордону все активніше виводять капітал з України. Ті ж, що повертаються, намагаються бути вкрай обережними і всебічно оцінювати потенційного партнера. Наявність якісного бізнес-плану з усіма необхідними цифрами дає впевненість потенційному партнеру і підвищує шанси подальшої співпраці.
 • 5. Для укладення великого договору. Якщо в майбутній угоді мова йде про велику суму і істотних перетвореннях в роботі компанії, то бізнес-планування – обов’язкова ланка при оформленні угоди.
 • 6. Для залучення кращих співробітників. В останні роки знайти кваліфікованого і досвідченого працівника стає все складніше. Кращих кадрів, як правило, переманюють конкуренти. Навіть високий оклад не завжди допомагає заманити потрібну людину в свій колектив. Наявність бізнес-плану на руках може вирішити проблему. Після вивчення цілей компанії, її перспектив зростання, потенційного прибутку і власної ролі в розвитку фахівець може і змінити своє рішення.
 • 7. При злитті з іншою компанією. Часто бізнес-планування є одним з ключових етапів при злитті двох різних структур. В цьому випадку можна побачити перспективи подібних рішень, оцінити ризики, розрахувати можливі збитки і прибуток.
 • 8. Для оптимізації та реорганізації. У міру зростання невеликі фірми змінюють концепцію розвитку і розширюють сферу своєї діяльності. Складання бізнес-плану у співпраці з партнерами дозволить виділити правильну концепцію, чітко визначитися з цілями майбутніх змін, поставити завдання і своєчасно реалізувати задуми.
« Бізнес модель: визначення Основні етапи бізнес-планування »

moyaosvita.com.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *