Про оренду зу: Sorry, this page can’t be found.

Содержание

Роз`яснення щодо оренди

Щодо зарахування/перерахування гарантійного, реєстраційного, авансового внесків (порядок, строки, контроль та розмір)

Роз’яснення щодо деяких питань, пов’язаних з методикою розрахунку орендної плати за комунальне майно

Щодо внесення змін до договорів оренди

Щодо оформлення актів виконаних робіт на надання орендних послуг

Щодо можливості фізичної особи виступати потенційним орендарем державного майна і порядку розгляду відповідної заяви уповноваженим органом управління

Щодо оренди майна, включеного на приватизацію

Щодо передачі  військового майна в оренду

Щодо нотаріального посвідчення договорів оренди державного та комунального майна без проведення аукціону строком більш ніж на п’ять років

Щодо процедури передачі через ЕТС Прозорро.Продажі

Щодо здійснення поліпшень орендованого майна

Щодо отримання звільнення від орендної плати під час дії карантину

Щодо права на передачу в оренду державного і комунального майна без аукціону

Щодо визначення загальної площі державного нерухомого майна, яке балансоутримувач, як орендодавець, може самостійно надавати в оренду

Щодо оцінки об’єкта оренди, затвердження актів оцінки майна (висновків про вартість) та рецензування звіту про оцінку майна

Щодо визначення строку договору оренди при продовженні чинних договорів оренди

Щодо передачі комунального майна в оперативне управління державній установі

Щодо процедури та подальших дій орендодавця якщо орендар не скористався своїм переважним правом на продовження договору оренди

Щодо можливості оренди окремих об’єктів державної власності

Щодо реалізації положень Закону України від 04 грудня 2020 року № 1071-IX

Щодо процедури переоцінки об’єктів оренди в обліку балансоутримувачів

Щодо сплати забезпечувального депозиту та авансового платежу

Щодо визначення деяких дат при продовженні договорів оренди з чинним орендарем на аукціоні

Щодо продовження договорів оренди на аукціоні

Щодо деяких питань сплати неустойки  в процесі укладення договорів оренди  на аукціоні

Щодо договорів позички та інших договорів квазі-оренди

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік документів та зразки заяв для оренди комунального майна

Шановні потенційні орендарі!

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» №157-ІХ від 03. 10.2019 року (надалі — Закон), який введено в дію з 01.02.2020 року, та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна (надалі — Порядок), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» № 483 від 3 червня 2020 р., яка набрала чинності 17.06.2020 року, змінено  процедуру передачі в оренду комунального майна.

Відтепер, потенційний орендар – фізична або юридична особа, яка виявляє бажання взяти в оренду комунальне нерухоме майно Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади, орендодавцем якого є виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради*, може зробити це одним із наступних способів:

 

1. Взяти участь в аукціоні на право оренди об’єкта комунальної власності, включеного до Переліку першого типу, який оголошено в електронній торговій системі Прозорро.Продажі (надалі — ЕТС).

Інформація про оголошені аукціони опублікована за посиланням.

Для участі потенційний орендар подає в ЕТС заяву на участь в аукціоні в електронній формі та документи згідно з переліком.

 

2. Суб’єкти, які згідно із ст. 15 Закону мають право на оренду майна без проведення аукціону за зазначеним в інформаційному повідомленні цільовим призначенням, мають право подати в ЕТС (до 01.10.2020 року без застосування ЕТС) заяву на оренду відповідного об’єкта оренди відповідно до оприлюдненого інформаційного повідомлення про передачу об’єкта оренди без проведення аукціону.

Інформаційні повідомлення про передачу об’єктів оренди без проведення аукціону опубліковано за посиланням.

Зразок заяви

Перелік документів

 

3. Подати в ЕТС (до 01.10.2020 року без застосування ЕТС) заяву шляхом заповнення електронної форми на оренду майна, включеного до Переліку першого або другого типу.

Переліки оприлюднені за посиланням.

Заява на оренду майна, включеного до Переліку першого типу, подається якщо об’єкт оренди було включено до Переліку першого типу не за заявою потенційного орендаря або у випадку, коли потенційний орендар бажає подати свої пропозиції щодо строку оренди такого об’єкта.

Зразок заяви

Заява на оренду майна, включеного до Переліку другого типу, подається потенційним орендарем, визначеним ч.1 ст. 15 Закону, якщо об’єкт оренди було включено до Переліку другого типу не за його ініціативою або у випадку, коли потенційним орендарем є особа, визначена ч.2 ст. 15 Закону.

Зразок заяви

Перелік документів

 

4. Звернутись з заявою в електронній формі через ЕТС (до 01.10.2020 року без застосування ЕТС) до виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради з заявою про включення визначеного об’єкта комунальної власності до одного з Переліків (якщо об’єкт не включено до жодного з Переліків):

— до Переліку першого типу (переліку об’єктів, що передаються в оренду на аукціонах) – якщо заявником є особа, не зазначена в ч.1 та ч.2 ст.15 Закону

Зразок заяви

— до Переліку другого типу (переліку об’єктів, що передаються в оренду без проведення аукціону) — якщо заявником є особа, зазначена в ч.1 та ч. 2 ст.15 Закону

Зразок заяви

Перелік документів

 

УВАГА! Не можуть бути орендарями комунального майна особи, на яких поширюються обмеження, встановлені ч.4 ст.4 Закону.

 Усі потенційні орендарі разом з заявою щодо оренди та доданими до неї документами, зобов’язані надати інформацію про їх відповідність вимогам Закону до орендарів комунального майна за формою:

для фізичних осіб

для юридичних осіб

 

*Примітка: не стосується:

— нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів — на строк, що не перевищує 5 календарних днів протягом 6 місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу для проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;

— нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів — на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організування конгресів і торговельних виставок;

— іншого окремого індивідуально визначеного майна.

Орендодавцями такого майна виступають його балансоутримувачі.

 

Топ-10 змін щодо оренди державного та комунального майна

1 лютого вступив в дію новий Закон України «Про оренду державного та комунального майна». Новий Закон, відповідно до якого оренда державного та комунального майна буде здійснюватися через систему ProZorro.Продажі, вже почав діяти.


Маєте Телеграм? Два кліки — і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!

Читайте також: «ФДМУ запустив сервіс внесення інформації до бази звітів про оцінку».

Про це зазначають у ФДМУ.

«Ми переконані, що реалізація Закону забезпечить прозорість, конкурентність та максимальну економічну віддачу державі та громадам від оренди«, — зазначає Голова Фонду державного майна України

Дмитро Сенниченко.

Пояснення нової процедури передачі в оренду державного майна з 10 найважливішими змінами:

 • Не буде здійснюватися вивчення попиту на вакантне майно шляхом публікації оголошення в друкованих засобах масової інформації та на численних веб-сайтах орендодавців. Вакантне майно шукатиме потенційних орендарів на єдиній загальнонаціональній онлайн-платформі ProZorro.Продажі.
 • Посадова особа або будь-яка інша особа не знатиме, хто із потенційних орендарів має інтерес до оренди того або іншого приміщення. Чиновники втрачають право отримувати заяви від потенційних орендарів в процедурі вивчення попиту, яка скасовується, і не знатимуть, хто стане переможцем електронного аукціону аж до моменту автоматичного оприлюднення торговою системою електронного протоколу результатів аукціону. Іде в минуле практика умовлянь (під різними приводами) потенційних орендарів відкликати подані ними заяви і не брати участі в конкурсах.
 • Не будуть проводитись конкурси на право оренди майна конкурсними комісіями, складеними із чиновників Фонду державного майна, міністерств та відомств, структурних підрозділів виконавчих органів місцевих рад або депутатів місцевих рад. Існуючі конкурсні комісії підлягають ліквідації. 
 • Замість конкурсів будуть проводитись електронні аукціони в електронній торговій системі ProZorro.Продажі. Усі документи для участі в аукціоні подаються шляхом завантаження електронних копій в особистому кабінеті. Скасовується необхідність подавати пакети документів на предмет оцінки чиновниками їх «повноти і правильності».
 • Посадові особи втрачають право вивчення документів потенційних орендарів і приймати рішення про недопуск до участі в аукціоні. З 1 лютого 2020 р. усі без винятку потенційні орендарі (за умови виконання всіх необхідних вимог), отримають право участі в електронних аукціонах на право оренди державного або комунального майна.
 • Процедура отримання майна поза конкурсом або аукціоном стає складнішою. Якщо процедура передачі певного майна поза конкурсом була розпочата за старими правилами, але станом на 1 лютого 2020 р. рішення про передачу майна без конкурсу не прийнято, усі попередні дії для отримання такого майна в оренду втрачають юридичну силу. Після 1 лютого 2020 р. потенційні орендарі майна, які мали право на його отримання без конкурсу відповідно до старих правил, повинні переконатися, що вони відповідають новим вимогам. 
 • Втрачають право на отримання майна без аукціону громадські організації ветеранів для діяльності іншої, ніж для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів; громадські організації осіб з інвалідністю; підприємства у сфері культури і мистецтв приватної форми власності. Ті громадські організації, які зберігають таке право (наприклад, громадські організації у сфері культури і мистецтв) повинні будуть надавати додаткові документи для отримання майна без аукціону згідно із переліком, що затверджується постановою КМУ.
 • Посадові особи втрачають право вимагати від потенційних орендарів здійснювати власним коштом ринкову оцінку майна, яке планується до передачі в оренду. Якщо залишкова балансова вартість майна перевищує 10% його первісної вартості, майно виставляється на аукціон за такою залишковою вартістю. Ринкову вартість майна визначить баланс попиту на це майно з боку потенційних орендарів. Якщо залишкова вартість майна є меншою ніж 10% його первісної вартості, обов’язок з переоцінки такого майна покладається на балансоутримувача, який не матиме права перекладати цей обов’язок на потенційних орендарів.
 • Посадові особи втрачають право обмежувати цільові призначення, за якими підприємці можуть використовувати вакантне майно, крім майна освітнього, медичного, соціально-культурного або спортивного призначення. До більшості оголошень про передачу майна в оренду буде включатись інформація про те, що переможець аукціону може використовувати майно за будь-яким не забороненим законодавством цільовим призначенням на власний розсуд.
 • Мінімальний строк оренди державного або комунального майна складатиме 5 років, і при цьому якщо договір оренди строком на 5 років або менше укладено за наслідками проведення аукціону в електронній торговій системі Prozorro.Продажі, такий договір не підлягатиме нотаріальному посвідченню.

Як зазначається, до моменту затвердження КМУ переліку соціально важливих послуг, договори оренди державного майна продовжитимуться за правилами, які існували до дати набрання чинності новим Законом, тобто без проведення аукціону. Після затвердження такого переліку лише на відкритих аукціонах ПроЗорро будуть продовжуватися договори оренди державного майна, які продовжуються не в перший раз або які продовжуватимуться вперше за умови що строк оренди за такими договорами перевищує 5 років. Орендарі, які мають право на отримання майна без аукціону за новим Законом, а також орендарі, які надають соціально важливі послуги відповідно до переліку, затвердженого КМУ, зможуть продовжувати договори оренди державного майна без проведення аукціону.

Читайте також: «Що змінилося після прийняття закону про концесії?».

Відповідно до вимог нового Закону, чинні орендарі матимуть переважне право продовжити свої договори за умови, що вони візьмуть участь в аукціоні і запропонують ту саму суму, яку пропонуватиме за оренду майна інший потенційний орендар. Інший потенційний орендар, який запропонував більше, ніж може сплатити чинний орендар, повинен, до моменту укладання нового договору оренди, компенсувати чинному орендарю вартість невід’ємних поліпшень, які той зробив на об’єкті оренди.

Так, ФДМУ пропонує збільшити до 6 місяців суму авансової орендної плати, яку переможець аукціону на продовження договору оренди, повинен буде сплатити перед укладенням нового договору оренди (порівняно із 2 місяцями авансової плати, яку сплачуватиме чинний орендар, якщо він виявиться переможцем аукціону і переукладатиме власний договір).

Поширені запитання

Як обрати маркетплейс для реєстрації в ЕТС?

Чи можна передати в оренду об’єкт без включення до переліку 1 чи 2 типу?

Яким чином визначається орендна плата?

Яким чином визначається стартова орендна плата для проведення аукціону?

Що робити, якщо місцева рада не затвердила примірний договір оренди комунального майна та методику розрахунку орендної плати за комунальне майно?

Як буде встановлюватися цільове призначення?

Чи може строк оренди бути менше або більше 5 років?

Як орендодавцю реагувати на заяву орендаря про продовження договору оренди?

Яким чином відбувається реалізація переважного права на продовження договору оренди на аукціоні?

Як чинному орендарю отримати компенсацію вартості законно здійснених невід’ємних поліпшень?

Як обрати маркетплейс для реєстрації в ЕТС?

Орендодавець чи потенційний орендар можуть обрати будь-який електронний майданчик для реєстрації в ЕТС. Серед критеріїв можна використовувати аналітику, яка доступна на порталі Прозорро.Продажі —  https://bi.prozorro.sale/#!/.

Чи можна передати в оренду об’єкт без включення до переліку 1 чи 2 типу?

Ні, це не дозволено. 

Для того, щоб передати об’єкт в оренду на аукціоні, його потрібно попередньо включити до переліку першого типу.

Для того, щоб передати об’єкт в оренду без проведення аукціону, його потрібно попередньо включити до переліку другого типу.

Якщо від потенційного орендаря надійде заявка на включення об’єкта до переліку 1 чи 2 типу, орендодавець, розглянувши заяву орендаря, включає майно у відповідний перелік. Якщо від потенційного орендаря надійде заява на включення комунального майна до переліку 2 типу, то рішення про включення приймає місцева рада. Орендодавці, балансоутримувачі та уповноважені органи управління також мають право ініціювати включення об’єкта до переліку.

Щоб включити конкретний об’єкт до переліку 1 чи 2 типу орендодавцю, балансоутримувачу, і за необхідності, уповноваженому органу управління та органу культурної спадщини, потрібно прийняти відповідні юридичні рішення, що передбачені Порядком передачі в оренду державного та комунального майна.

Коли орендодавець має намір включити до переліків ще додаткові об’єкти, то переліки не підлягають перезатвердженню, оскільки щодо нових об’єктів приймаються окремі рішення про включення їх до переліків. 

Всі потенційні об’єкти оренди, які були внесені в переліки майна для оренди до 01.02.2020 р., вважаються включеними до переліку 1 типу відповідно до перехідних положень закону. 

Яким чином визначається орендна плата?

Орендна плата визначається за результатами проведення аукціону у розмірі найбільшої цінової пропозиції. 

У разі, якщо договір оренди укладається без проведення аукціону, то орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне або комунальне майно.

Яким чином визначається стартова орендна плата для проведення аукціону?

Для нерухомості та транспортних засобів:

 • у розмірі 1% від вартості (балансової або оціночної) об’єкта оренди, якщо строк оренди >1 міс. ;

 • у розмірі 0,03% від вартості (балансової або оціночної) об’єкта оренди, якщо строк оренди від 1 доби до 1 місяця;

 • у розмірі 0,0014% від вартості (балансової або оціночної) об’єкта оренди, якщо строк оренди ⩽ 1 доби;

Для іншого окремого індивідуально визначеного майна стартова орендна плата визначається в Методиці розрахунку орендної плати за державне або комунальне майно.

Якщо об’єкт передається погодинно — зменшується пропорційно відповідно до часу використання.

Що робити, якщо місцева рада не затвердила примірний договір оренди комунального майна та методику розрахунку орендної плати за комунальне майно?

Місцева рада може використовувати Примірний договір державного майна та Методику розрахунку орендної плати за державне майно до моменту затвердження своїх рішень.

Як буде встановлюватися цільове призначення?

Орендарі можуть використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням. Інформація про таке право буде включатися до оголошень про передачу майна в оренду на аукціоні. Проте, орендодавці зможуть вибрати 5 категорій цільових призначень, за якими буде заборонено використовувати об’єкт оренди.

Водночас, щодо використання майна освітнього, медичного, соціально-культурного або спортивного призначення встановлюються обмеження.

Крім того, якщо майно передається без аукціону, то пільговик може використовувати об’єкт тільки за конкретним цільовим призначенням. 

Чи може строк оренди бути менше або більше 5 років?

Порядком передбачено, що за заявою потенційного орендаря строк оренди може бути менше 5 років, а також у випадках, якщо об’єкт оренди пропонується для використання, що має сезонний характер; об’єкт оренди пропонується для добового або погодинного використання.

Якщо орендодавець вирішить, що бажає передати об’єкт на більше 5 років, то він зазначає це у рішенні про затвердження умов та додаткових умов оренди.

Як орендодавцю реагувати на заяву орендаря про продовження договору оренди?

1. Обрати акредитований в ЕТС електронний майданчик (перелік майданчиків https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2).

2. Зареєструватися на електронному майданчику та отримати доступ до персонального кабінету.

3. Внести в реєстр інформацію про об’єкт, який є предметом договору, що підлягає продовженню. 

4. Після отримання заяви про продовження договору оренди відповідно до законодавства визначити, чи підлягає договір оренди продовженню на аукціоні чи без проведення аукціону.

5. Відповідно до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна прийняти рішення про продовження договору оренди на аукціоні або без проведення аукціону.

6. Оголосити аукціон з об’єкта оренди в переліку майна в ЕТС шляхом натискання відповідної кнопки. Вся інформація про об’єкт з переліку майна в ЕТС буде підвантажена в поля оголошення аукціону.

7. Дозаповнити поля оголошення аукціону, які є вільними, визначити дату проведення аукціону та опублікувати оголошення в ЕТС.

АБО

    Укласти додаткову угоду щодо продовження договору оренди без проведення аукціону та завантажити в реєстр ЕТС додаткову угоду щодо продовження договору оренди.

Важливо!

Об’єкт, що є предмет договору, який підлягає продовженню, не включаються до переліку 1 чи 2 типу. Інформація про цей об’єкт тільки технічно вноситься в реєстр ЕТС.

Яким чином відбувається реалізація переважного права на продовження договору оренди на аукціоні?

Реалізація переважного права чинного орендаря в аукціонах, які оголошені з 1 червня 2021 року, дійснюється в порядку, який викладений на наступній сторінці: https://info.prozorro.sale/handbook/perevazhne_pravo.

Реалізація переважного права чинного орендаря в аукціонах, що оголошені до 1 червня 2021 року здійснюється в порядку, який знаходиться за посиланням: https://docs. google.com/document/d/18NmUf8YMV32VblqptvhqH6hKFHLo_-nx13YV6PuP5RM/edit?usp=sharing. 

Як чинному орендарю отримати компенсацію вартості законно здійснених невід’ємних поліпшень?

1. Разом із заявою про продовження договору оренди чинний орендар має подати звіт про оцінку (акт оцінки майна) здійснених невід’ємних поліпшень, рецензію на цей звіт, та висновок будівельної експертизи.

2. Обрати акредитований в ЕТС електронний майданчик (перелік майданчиків https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2).

3. Зареєструватися на електронному майданчику та отримати доступ до персонального кабінету.

4. Після оголошення орендодавцем аукціону на продовження договору оренди поставити цінову пропозицію, що є не меншою, ніж розмір стартової орендної плати.

5. Взяти участь в аукціоні.

6. Якщо чинний орендар після проведення аукціону не реалізує своє переважне право на продовження договору оренди та звільняє приміщення, то він має право отримати компенсацію легально здійснених невід’ємних поліпшень від нового орендаря.

Оренда державного та комунального майна за новими правилами

27 грудня 2019 року набрав чинності Закон України від 03.10.2019 р. № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна» (далі — Закон № 157), який встановлює принципово новий порядок передачі державного та комунального майна в оренду, зокрема, спрощує процедуру передачі в оренду об’єктів державної та комунальної власності.

Передача в оренду державного та комунального майна замість застарілої процедури проведення конкурсу буде здійснюватися шляхом продажу права оренди на майно державної та комунальної власності на електронному аукціоні у електронній торговій системі. В цій системі у відкритому доступі публікуватиметься інформація щодо угод оренди державного та комунального майна.

Також з’являться бази публічних переліків державного та комунального майна, що здається в оренду, зокрема, передбачається утворення двох Переліків — «Перелік першого типу» (Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні) або «Перелік другого типу» (Перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону).

Законом № 157 визначено ключові етапи процедури передачі в оренду державного та комунального майна, що забезпечуватимуть прозорість, конкурентність та максимальну економічну віддачу державі та місцевим органам влади від надання свого майна в оренду.

Стартова орендна плата на аукціонах розраховуватиметься не від оцінки майна, а від його балансової вартості станом на останнє число місяця, який передує даті визначення цієї орендної плати.

При цьому, балансоутримувач потенційного об’єкта оренди обов’язково має здійснювати переоцінку такого об’єкта у разі, якщо:

 • у об’єкта оренди відсутня балансова вартість;
 • залишкова балансова вартість об’єкта оренди дорівнює нулю;
 • залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10 відсотків його первісної балансової вартості (балансової вартості за результатами останньої переоцінки).

Закон № 157 визначає перелік випадків, у яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного та комунального майна.

Слід зазначити, що Закон № 157 вводиться в дію з 1 лютого 2020 року, за винятком окремих положень.

За матеріалами ГУ ДПС у м. Києві

Порядок передачі в оренду державного та комунального майна

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

 

20 червня 2020 року

 

03 червня 2020 року Кабінет Міністрів України своєю Постановою №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» затвердив «Порядок передачі в оренду державного та комунального майна» на виконання прийнятого у лютому 2020 року закону щодо оренди зазначеного майна. Зазначений Порядок містить вимоги щодо обов’язковості прозорої публікації інформації про лоти в системі «Prozorro Продажі», правила подачі заявок на участь, правила організації та участі в електронних торгах, терміни процесу передачі майна в оренду, порядок укладання та продовження договорів оренди, умови, за яких об’єкт може передаватися в оренду без аукціону тощо.

 

 

 

 

03 червня 2020 року Кабінет Міністрів України своєю Постановою №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» затвердив «Порядок передачі в оренду державного та комунального майна» на виконання прийнятого у лютому 2020 року закону щодо оренди зазначеного майна. Зазначений Порядок містить вимоги щодо обов’язковості прозорої публікації інформації про лоти в системі «Prozorro Продажі», правила подачі заявок на участь, правила організації та участі в електронних торгах, терміни процесу передачі майна в оренду, порядок укладання та продовження договорів оренди, умови, за яких об’єкт може передаватися в оренду без аукціону тощо.

 

Відтепер інформація про всі договори оренди має бути публічною. Її слід публікувати в системі «Prozorro Продажі», звідки про лот зможуть дізнатися не лише користувачі всіх 47 підключених до системи майданчиків, а й інші потенційні учасники торгів. Умови передачі майна в оренду обов’язково включають розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати.

 

Створено два типи переліків, за якими будуть розподіляти об’єкти державної і комунальної власності:

 

 • майно, що можна здавати в оренду без аукціону;

 

 • майно комерційно-привабливе – для нього аукціон є обов’язковим.

 

Якщо орендар здійснив за рахунок власних коштів невід’ємні поліпшення орендованого майна за згодою уповноваженого органу, визначеного статтею 21 Закону «Про оренду державного та комунального майна», такий орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень.

 

Для реалізації права на компенсацію вартості невід’ємних поліпшень вартість невід’ємних поліпшень визначається на підставі звіту незалежного оцінювача про ринкову вартість таких поліпшень. Оцінка здійснюється на замовлення орендаря без доручення балансоутримувача і повинна бути проведена не раніше ніж за шість місяців та не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку договору оренди.

 

Оцінювач визначає ринкову вартість невід’ємних поліпшень, виконаних на орендованому майні орендарем, як різницю між вартістю об’єкта оцінки в стані «після проведення невід’ємних поліпшень» та стані «до проведення невід’ємних поліпшень». Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) здійснюється відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

 

Якщо орендоване майно неможливо використовувати за призначенням внаслідок його незадовільного стану, орендар має право на зарахування витрат на здійснення капітального ремонту в рахунок орендної плати один раз протягом строку оренди. Після проведення капітального ремонту, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати, орендар надає орендодавцю документи, що засвідчують обсяг виконаних робіт, дати початку та закінчення робіт, звіт про оцінку майна, виконаний суб’єктом оціночної діяльності, в якому визначається різниця між вартістю об’єкта оцінки в стані «після проведення ремонту» та стані «до проведення ремонту». Якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс або нерухоме майно, площа якого перевищує 150 кв. метрів, орендар також подає орендодавцю документи, що підтверджують оплату виконаних робіт. Незалежна оцінка майна здійснюється на замовлення орендаря.

 

Якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс, то одночасно з договором оренди укладається договір купівлі-продажу, згідно з яким провадиться викуп орендарем оборотних матеріальних активів (засобів). Вартість оборотних матеріальних активів (засобів), що викуповуються орендарем, визначається відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

 

Щодо єдиного майнового комплексу (його відокремленого структурного підрозділу) в оголошенні про передачу в оренду зазначається посилання на офіційний веб-сайт орендодавця, на якому, з поміж іншого, повинні бути розміщені:

 

 • інформація про місце, де зберігається істотна документація юридичної особи, на балансі якої перебуває єдиний майновий комплекс (його відокремлений структурний підрозділ), з якою потенційні орендарі можуть ознайомитися у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. з дати оприлюднення оголошення до дати проведення аукціону. Під істотною документацією розуміється: рецензія на звіт незалежного оцінювача про вартість єдиного майнового комплексу, фінансова і податкова звітність за останні три роки, відомості про об’єкти основних засобів, що обліковуються на балансі юридичної особи, інформація про земельні ділянки, які перебувають у користуванні юридичної особи, разом із документами на них, пооб’єктні розшифровки статей балансу, якщо значення такої статті перевищує 500 тис. гривень, усі діючі дозвільні документи, чинні договори і правочини, а також договори, укладені юридичною особою протягом останніх трьох років, інформація про банківські рахунки, рахунки у цінних паперах юридичної особи, а також витяги з таких рахунків за останні шість місяців, що передують даті оголошення, інформація про судові позови і претензії, заявлені або отримані юридичною особою протягом останніх трьох років, а також інша істотна інформація про діяльність юридичної особи;

 

 • висновок про вартість єдиного майнового комплексу (його відокремлений структурний підрозділ).

 

 

 

Роз’яснення щодо підготовки проектів рішень органів місцевого самоврядування з питань оренди комунального майна

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду,  визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

 Закон України «Про оренду державного та комунального майна»    (далі – Закон про оренду), що введений в дію з 1 лютого 2020 року встановив новий механізм передачі комунального майна в оренду та визначив низку регіональних правових актів, які можуть бути прийняті  органами місцевого самоврядування з метою реалізації вимог цього Закону.

Так, органи місцевого самоврядування додатково можуть визначати своїми рішеннями особливості передачі в оренду комунального майна, передбачені Законом про оренду з урахуванням вимог і обмежень, передбачених цим Законом і Порядком передачі майна в оренду  державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» (далі – Порядок передачі майна в оренду).

Також, органами місцевого самоврядування, відповідно до Закону про оренду  можуть затверджуватися:

 – примірний договір оренди комунального майна;

 – Порядок розподілу орендної плати;

 – Методика розрахунку орендної плати за комунальне майно;

 – Порядок виконання контрольних функцій у сфері оренди комунального майна;

 – Порядок прийняття рішень про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень комунального майна.

При цьому, якщо представницькими органами місцевого самоврядування не затверджені примірний договір оренди комунального майна, Методика розрахунку орендної плати за комунальне майно, Порядок виконання контрольних функцій у сфері оренди комунального майна, Порядок прийняття рішень про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень комунального майна,  застосовуються відповідні нормативно-правові акти, затверджені Кабінетом Міністрів України щодо державного майна.

Проекти рішень органів місцевого самоврядування, що передбачають затвердження примірного договору оренди комунального майна, Порядку розподілу орендної плати за умови повної відповідності їх положень вимогам Закону про оренду та Порядку передачі майна в оренду, та які не містимуть будь-яких інших норм регуляторного характеру, такі проекти можуть не мати ознак регуляторного акта.

 Разом з тим, визначення регуляторності того чи іншого документа можливе лише після здійснення його всебічного аналізу на предмет встановлення, визначення, змінення чи скасування ним норм права, виявлення сфери застосування; визначення спрямування документа або окремих його положень на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання.

Аренда карт памяти и хранилища мультимедиа

Если вам нужно взять напрокат карты памяти для фотосъемки, на BorrowLenses.com вы найдете несколько вариантов хранения. Мы предлагаем аренду карты CFexpress, аренду карты CFast и многое другое, что позволит вам найти карту памяти, соответствующую вашим требованиям.

Хранение карты памяти для фотографий

Доступно несколько разновидностей карт памяти для фотографий. Узнайте, как правильно выбрать карту памяти для видео и таймлапса.Прочтите, что предлагает каждый тип, ниже, чтобы выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям:

SD : Карты Secure Digital, вероятно, являются наиболее распространенным типом карт памяти для фотографий. Когда вы арендуете у нас SD-карты, у нас есть много возможностей. Двумя наиболее распространенными разновидностями являются более старый SDHC, который поддерживает емкость до 32 ГБ, и SDXC, который поддерживает емкость до 2 ТБ.

Оба могут быть найдены в UHS-I со скоростью до 104 МБ / с. Более новые карты часто будут UHS-II со скоростью до 312 МБ / с.SD-карты класса скорости видео будут иметь скорость записи не ниже 90 МБ / с.

microSD : это уменьшенные версии карт памяти SD. Их можно использовать в обычных слотах для SD-карт и в считывателях, если вы используете адаптер. Карты памяти microSD имеют пропускную способность до 128 МБ / с и распространены в телефонах и экшн-камерах.

CF : карты CompactFlash больше карт памяти SD. Раньше они были стандартом для требований к высокой емкости, но все чаще для этой цели используются твердотельные накопители.CF-карты поддерживают емкость до 128 ГБ.

CFast : карты CFast представляют собой вариант карт CompactFlash, но они не являются взаимозаменяемыми. Карты памяти CFast используются в некоторых видеокамерах и профессиональных зеркальных фотокамерах. Они поддерживают более высокую максимальную скорость передачи данных (до 600 МБ / с против 167 МБ / с). Они также лучше справляются со съемкой с высокой частотой кадров.

SSD : мы привыкли думать о твердотельных накопителях применительно к таким вещам, как ноутбуки, но они становятся все более полезными в индустрии видеозаписи.Медиа-карты SSD поддерживают высокую емкость и высокую скорость. Форм-фактор 2,5 дюйма является наиболее распространенным, хотя вы найдете твердотельные накопители в различных типах шасси.

CFexpress B, CFexpress A и XQD : карты CFX типа A не взаимозаменяемы с картами типа B. Они физически имеют два разных размера. Тип A меньше и имеет одну полосу PCIe по сравнению с типом B, у которого 2. Тип A аналогичен по размеру SD-карте, но они толще и короче и не помещаются в слоты SD.

Заимствования.com позволяет легко арендовать карты памяти и другие аксессуары для фотоаппаратов. Это потому, что вы можете поэкспериментировать со многими типами карт, чтобы увидеть, какая из них лучше всего соответствует вашим потребностям, прежде чем делать долгосрочные инвестиции.

Взять напрокат SD-карты и другое на BorrowLenses.com

Вы можете арендовать SD-карты, CF-карты и другие хранилища на BorrowLenses.com по выгодным ценам. Ваше арендованное фотооборудование будет доставлено прямо к вам домой или к месту вашей съемки. Если вы живете недалеко от одного из наших многочисленных пунктов выдачи, вы также можете забрать свои вещи.

Когда вы закончите аренду, используйте этикетку с предоплаченной доставкой, чтобы отправить его обратно. Оцените преимущества и удобство аренды оборудования для фотосъемки на BorrowLenses.com уже сегодня.

404 Страница не найдена |

Аарона

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

* Предложение не является скидкой. Предложение не снижает совокупную стоимость владения. Не все товары подходят для предложения. Обычные ежемесячные платежи начнутся в срок и в размере, указанном в соглашении.Обычные ежемесячные платежи зависят от выбранных товаров. Предложение не будет применяться к планам аренды на срок менее 12 месяцев. Действуют и другие ограничения.

* Рекламируемая транзакция предназначена для договора купли-продажи аренды, договора купли-продажи аренды, покупки потребительской аренды договор, договор аренды по собственному усмотрению, договор аренды с возможностью покупки или аренды, если применимо. Право собственности товаров, сданных в аренду / аренду, не приобретенных до тех пор, пока не будут произведены все необходимые платежи или пока не будет выбрана возможность досрочной покупки. осуществлено.Право собственности не является обязательным. Не все услуги и льготы или товары доступны во всех штатах / провинциях. При оплате наличными может взиматься плата за доставку. В установку не входит подключение газа или воды. Магазины не установить блоки переменного тока или дверные звонки с видео / камерой. В настоящее время услуги по настройке недоступны в некоторых магазинах из-за COVID-19. ограничения. Выбор товаров, включая цены, марки и модели, может отличаться в некоторых магазинах и в Интернете. Рекламируемый товар является новым, если он не отмечен как сданный в аренду.Онлайн-аренда доступна не во всех регионах и не в Канаде. Рекламируемые сбережения и арендные платежи действительны только в участвующих магазинах, пока есть запасы. Ограниченное количество доступны некоторые товары. Никаких дождевых чеков по специальным предложениям. RI EPO = общая денежная цена за вычетом 40% арендной части от общей суммы первоначального взноса и произведенных платежей за продление. В NC окончательным платежом будет сумма больше обычного ежемесячного платежа, указанного в договоре аренды.Не ответствен за типографские ошибки, или компьютерная ошибка, электронные или технические неисправности или отказы любого рода. Газонное оборудование, сезонные товары и товары по специальному заказу исключены из преимущества пожизненного восстановления. Коды онлайн-купонов и эксклюзивные онлайн-предложения распространяются только на договоры с ежемесячной оплатой не более 179,99 долларов США. Некоторые сезонные товары исключены онлайн. Ограничьте аренду одного Аарона договор на клиента в течение 90 дней. Веб-сервисы и для содержания требуется высокоскоростной Интернет и отдельные платные подписки третьих лиц.Арендованный товар будет перемещен бесплатно в новое место жительства в пределах 15 миль от магазина, где товар сдавался в аренду. Действуют некоторые ограничения.

& ast; «Кредит не требуется» не означает и не подразумевает, что проверка кредита производиться не будет. история или кредитоспособность. Это означает, что это не кредитная операция. Аарон может проверить кредитную историю кредитоспособность, но не требуется наличие установленной кредитной истории. Утверждение не гарантируется.

± Время доставки зависит от наличия запасов в данной местности, графиков доставки в местные магазины и, в некоторых случаях, адреса доставки. Доставка может быть отложена, если Aaron’s не может подтвердить информацию клиента или связаться с ним для организации доставки. Aaron’s может исключить товары из экспресс-доставки (если таковая имеется) из-за местных ограничений на товары по нашему усмотрению. Доставка в тот же день ограничена товарами, имеющимися в наличии в магазине, заказанными по 4 р.м. с утвержденным соглашением. Доставка в тот же день недоступна для онлайн-аренды. Доставка в тот же день недоступна по воскресеньям. При оплате наличными может взиматься плата за доставку. В установку не входит подключение газа или воды. В магазинах не устанавливаются блоки переменного тока или дверные звонки с видео / камерами.

‡ Leasing Power SM Определение требует завершения процесса цифрового утверждения на сайте apply.aarons.com договора купли-продажи, аренды договор купли-продажи, договор покупки потребительской аренды, договор аренды по собственному усмотрению, договор аренды с возможностью покупка или аренда, если применимо. Утверждение не гарантируется. Одобрение действительно только в назначенном магазине локации в течение 60 дней с даты рассмотрения заявки. Недействительно для использования на Aarons.com или на любом другом расположение магазина. Не все магазины участвуют. Для автоматического принятия решения требуется номер социального страхования. Если автоматизировано решение не может быть завершено по какой-либо причине, может потребоваться дополнительная информация, включая ссылки, и Заявка будет обработана вручную назначенным магазином. Действуют некоторые ограничения.То же, что и вариант оплаты наличными — для новых договоров с вариантом оплаты более 6 месяцев, если вы выплачивая ваш товар в течение применимого периода, равного наличному расчету, вы заплатите цену наличными, плюс налоги и применимые сборы (если таковые имеются). То же, что и кассовый период, зависит от местоположения. Право на участие в онлайн-обмене на опцию с оплатой наличными: в зависимости от адреса доставки и назначенного магазина. Для жителей Калифорнии — если вы оплачиваете свой товар в течение 90 дней вы заплатите цену наличными, а также налоги и применимые сборы (если таковые имеются).

† ГАРАНТИЯ НИЗКОЙ ЦЕНЫ распространяется только на идентичные товары (например, бренд, производитель, модель, гарантия, характеристики и аксессуары) от местного конкурента на складе и доступные сегодня для сравнения Общая стоимость владения по аренде, указанная Аароном, по сравнению с объявленной общей стоимостью владения по аренде местным конкурентом общей стоимостью владения по аренде, действительной на день аренды у Аарона. Претензии на 100 долларов наличными должны подаваться в день аренды и требовать копию предложения. Реклама местного конкурента или ценовой билет на такой идентичный товар.Гарантия низкой цены не действует применяются к ценам на веб-сайте, продажам ограниченного количества, ошибкам ценообразования, предложениям или скидкам, полученным по почте, услугам конкурентов цены, оформление или отсутствие на складе и открытые ящики. «Местный конкурент» означает аренду специализированного объекта в собственность. магазины в радиусе 25 миль от магазина Аарона попросили сопоставить цену. См. Дополнительную информацию в магазине.

Спасибо за память

P.S. Город ID # 3796 | Основному арендатору должно быть не менее 25 лет, чтобы арендовать

Добро пожаловать в «Спасибо за память» — историческую аренду на время отпуска, построенную в 1935 году и бывшую когда-то домом для голливудских королевских особ Боба и Долорес Хоуп! Это культовое здание калифорнийского ранчо, обнесенное стеной и закрытое воротами для уединения, расположено на 2 городских участках в престижном районе Кино Колония Восток.Кровати: K, TT (или K по запросу), Q, K, K

Парадные ворота открываются в сказочный двор с захватывающим видом на горы, большой бассейн, окруженный шезлонгами, обеденную зону на открытом воздухе и гостиную с камином. В задней части дома есть большой двор со спа, жилой павильон с сиденьями на открытом воздухе, больше обедов на свежем воздухе и гриль для барбекю — плюс игры во дворе! Этот дом — великолепный оазис для отдыха с богатой историей Голливуда!

ВНУТРЕННИЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Это культовое поместье было полностью переосмыслено нынешним владельцем, сохранив при этом свою историческую целостность и великолепие. Великолепное искусство в стиле голливудского регентства и мебель середины века, нестандартные обои, яркие цвета и отсылки к семье Хоуп во всем делают этот дом сокровищем Instagram с повсюду фотооперациями. Свободный план этажа с травертиновым мрамором по всему основному дому и высокие потолки со стеклянными стенами добавляют ощущение воздушности. Налейте себе мартини в оригинальном баре с зеркалами, где Боб развлекал легенд Голливуда, президентов и профессиональных игроков в гольф после своей знаменитой Desert Classic. Это идеальная атмосфера для гостей, желающих испытать настоящий Палм-Спрингс в стиле голливудских королевских особ!

НАРУЖНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Этот впечатляющий дом передает магию гламура южной Калифорнии.Когда вы пройдете через ворота, вас встретит частный двор с бассейном в курортном стиле длиной 45 футов — один из самых больших частных бассейнов в Палм-Спрингс — шезлонги, обеденная зона на открытом воздухе и гостиная с камином, откуда открывается захватывающий вид на горы. В задней части дома есть уютный спа-салон и большая крытая гостиная с сиденьями на открытом воздухе, обеды на свежем воздухе для 10+ и гриль-барбекю, а также игры во дворе, включая шаффлборд, крокет, дартс и многое другое. Захватывающие виды на горы и пышный ландшафт, в том числе более 10 выдержанных цитрусовых деревьев, дополняют атмосферу старого мира.Возвышающиеся пальмы добавляют этому дому волшебства.

Подогрев бассейна входит в стоимость аренды при бронировании менее 29 ночей с 15 октября по 30 апреля. С 1 мая по 14 октября подогрев бассейна можно приобрести за дополнительную плату в размере 60 долларов США в день.

СПАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В этом отеле есть 3 люкса в главном здании, дом у бассейна и отдельный домик. Люкс Боба Хоупа, который был собственной спальней Боба Хоупа, имеет кровать размера «king-size» с оригинальными зеркальными стенами, телевизор с плоским экраном, мраморную ванную комнату с двойной раковиной и гардеробную (вешалка для галстуков и полка для обуви Боба все еще остаются. в шкафу).В люксе «Долорес» есть великолепные обои, 2 односпальные кровати (которые по запросу превращаются в кровать размера «king-size»), гардеробная и отдельная ванная комната. Номер Atomic с кроватью размера «queen-size», обоями с золотой звездой Atomic, современным декором середины века и смежной собственной ванной комнатой. До сих пор сохранились многие оригинальные детали дома, включая декоративные дверные ручки, золотую фурнитуру и обветренные зеркала.

Отдельно стоящий дом Casita в задней части дома с отдельным входом оформлен в старом голливудском тропическом стиле с кроватью размера «king-size», телевизором с плоским экраном, письменным столом и ванной в номере.Pink Lemonade Pool House, расположенный в передней части собственности, имеет отдельный вход, кровать размера «king-size», телевизор с плоским экраном и ванную комнату с восстановленной оригинальной плиткой и зеркалами. Есть также дополнительная кабина с душем у бассейна.

ИСТОРИЯ PALM SPRINGS
Великолепный дом в калифорнийском стиле ранчо, купленный семьей Хоуп в 1946 году и проданный имуществом Хоуп в 2013 году. Боб и Долорес жили там со своими 4 детьми в течение многих лет. С тех пор этот дом был тщательно обновлен, но до сих пор сохраняет большую часть своей первоначальной целостности и тщательного строительства для той эпохи.Следы и имена Боба и Долорес Хоуп также выгравированы на цементе на дорожке за пределами ки.

Матрас Inhabitr из пены с эффектом памяти | Аренда мебели Inhabitr

Inhabitr всегда был увлечен арендой мебели и рад предложить детское оборудование к своей линейке товаров. Мы сотрудничаем с BabyQuip, услугой по аренде детского снаряжения №1, чтобы дать родителям возможность арендовать все, что им нужно.

BabyQuip выполняет и поставляет все предметы аренды в категории «детские / детские» и несет ответственность за все свое оборудование.Они предлагают дополнительные услуги консьержа, чтобы клиент не столкнулся с какими-либо трудностями при аренде своих вещей. BabyQuip также забирает вещи по истечении срока аренды.

Inhabitr никогда не идет на компромисс в вопросах чистоты, особенно при работе с детским снаряжением. Вся наша арендуемая мебель проходит тщательную очистку и ремонт, прежде чем снова сдавать в аренду. Любой предмет, который был возвращен в менее чем отличном состоянии, не будет сдан повторно.

Арендуя любое оборудование / продукты BabyQuip, перечисленные на Inhabitr, арендатор берет на себя ответственность за их использование и понимает, что рабочие характеристики продукта не гарантируются Inhabitr.Inhabitr не берет на себя никаких гарантий или заверений в отношении продуктов, явных или подразумеваемых, и требует от клиента тщательной проверки состояния товара перед доставкой. Аренда или покупка осуществляется по усмотрению клиента. Если вы получили товар, и он вам не понравился или он оказался в приемлемом состоянии, вы можете вернуть время и получить 100% возврат.

Inhabitr гарантирует удовлетворенность клиентов, качество продукции, чистоту и доставку, сборку и вывоз белых перчаток. В этом случае, хотя выполнение заказа выполняется BabyQuip, Inhabitr гарантирует, что в случае, если вы не удовлетворены продуктом или услугой, Inhabitr произведет замену предметов через Baby Quip или, в худшем случае, полностью вернет вам деньги.

При аренде продукта постоянно присмотр взрослых. Неправильное использование определенного арендуемого оборудования может привести к физическим травмам или телесным повреждениям, за которые Inhabitr и BabyQuip не несут ответственности.

Если вы хотите досрочно расторгнуть договор аренды без штрафных санкций, у нас есть вариант «безнадежно».Наша команда будет рада организовать ранний вывоз вещей, взятых напрокат, и при необходимости скорректирует расценки. Пожалуйста, прочтите наши условия для получения более подробной информации.

Сделайте воспоминания — арендуйте доставленный дом на колесах

Наши 10 самых популярных мест для аренды жилых автофургонов

RVPlusYou позволяет новичкам арендовать дома на колесах — БЕЗ ВОЖДЕНИЯ ИЛИ БУКСИРОВКИ!

Ваш арендованный жилой дом доставят, настроят и заберут позже, чтобы вы могли сосредоточиться на создании воспоминаний, которые останутся на всю жизнь.

Избегайте жесткого процесса страхования, рисков и хлопот. Пусть опытный владелец автофургона подготовит свой автофургон и приготовит его по прибытии!

  c Расширить все C Свернуть все

  Как забронировать аренду дома на колесах

  Введите пункт назначения: Куда вы хотите доставить фургон; вы будете отправлены на страницу результатов поиска со списком всех арендованных домов на колесах, доставленных в этот пункт назначения.

  • В большинстве случаев это палаточный лагерь, где у вас есть резервирование, или мероприятие, частный дом или место работы.
  • Большинство владельцев домов на колесах доставляют их на расстояние от 60 до 100 миль за установленную плату. Другие взимают дополнительную плату за пробег за расстояние за пределами зоны доставки.
  • Свяжитесь с несколькими владельцами домов на колесах, чтобы убедиться, что у вас есть варианты для вашей поездки.
  • Примечание : Большинство владельцев жилых автофургонов требуют, чтобы вы зарезервировали палаточных лагерей , за исключением случаев, когда аренда вашего дома на колесах будет доставлена ​​в частную резиденцию или мероприятие.

  Как только вы найдете арендованный жилой дом, который вам подходит, свяжитесь с владельцем и проверьте его наличие.

  • Сначала вы должны зарегистрироваться и стать участником. Это легко и бесплатно.
  • После того, как вы заполните свой профиль, вы можете связаться с владельцем дома на колесах и задать вопросы: Нажмите «Проверить доступность» и следуйте инструкциям.

  Лучший способ найти подходящий жилой дом для вас и вашей семьи — это задать вопросы нескольким владельцам автодомов.Помните:

  • Это не обязывает вас «проверять доступность» и задавать вопросы.
  • Если в списке домов на колесах нет необходимой информации или фотографий, которые помогут вам принять решение, просто спросите: «Не могли бы вы загрузить фотографию ванной комнаты? Есть ли в аренде автофургон походные стулья? »
  • Используйте кнопку «Нажмите, чтобы позвонить», чтобы поговорить напрямую с владельцем дома на колесах.
  • Процесс задания вопросов позволяет определить, подходит это вам или нет.

  Только после того, как владелец автофургона утвердит ваш запрос , вы можете забронировать аренду автофургона.Убедитесь, что вы «запросили бронирование». Примечание : Владельцы домов на колесах также имеют возможность отправить индивидуальное ценовое предложение для специального предложения. См. Подробности в политике оплаты .

  Важно : Как только владелец автодома примет ваш запрос на бронирование своего автодома или отправит специальное предложение, вы получите сообщение. Следуйте подсказкам в папке входящих сообщений, чтобы забронировать аренду.

  • Вы увидите сообщение в своем почтовом ящике. Щелкните свое сообщение, чтобы увидеть доступные варианты:
  • После того, как вы откроете сообщение, вы увидите возможность нажать зеленую кнопку «Забронировать» и следовать инструкциям по оплате аренды автофургона.
  • Теперь вы можете забронировать и оплатить аренду, отменить запрос или отправить сообщение владельцу дома на колесах.

Готовы просмотреть некоторые варианты аренды автофургонов?

Щелкните любую из следующих статей, чтобы узнать больше об аренде «доставленного» дома на колесах на RVPlusYou.com

Lakeside Memories — Тейлор-Made Deep Creek Vacations & Sales

Создавайте новые традиции и делитесь особыми впечатлениями со своими любимыми людьми во время отпуска в Lakeside Memories!
Этот дом в стиле шале с видом на озеро Дип-Крик предлагает много места для семейных встреч или уединения пар.Большой номер на главном уровне предлагает прекрасный вид на озеро сквозь деревья, а потрескивание дровяного камина добавляет уютной атмосферы. Расслабьтесь в удобной обстановке, смотрите DVD или планируйте покупки в историческом центре Окленда.
Хорошо оборудованная кухня имеет все необходимое, чтобы приготовить обильный домашний завтрак или закуски, чтобы взять с собой на лодку. Кроме того, благодаря легкому доступу на террасу и в обеденную зону вы сможете легко приготовить еду летом.
Главный люкс на главном уровне с кроватью размера «king-size» и телевизором гарантирует хороший ночной сон после веселого дня на озере.Вы можете расслабиться в тепле большой гидромассажной ванны или воспользоваться выходом на террасу, чтобы начать свой день с умиротворяющего вида и свежего горного воздуха.
Вы по достоинству оцените наличие дополнительного жилого или спального места на верхнем этаже лофта, оборудованного двойным футоном. Это уютное место, где можно свернуться калачиком с хорошей книгой или вздремнуть.
Отправляйтесь в семейную комнату на нижнем уровне, чтобы поиграть в настольный футбол, посмотреть любимую команду по телевизору или насладиться движением на DVD-плеере. Вам понравится тепло дровяной печи, когда вы увидите, как на улице падают снежинки. Двери ведут на нижнюю палубу, где вы можете погрузиться в кипящую горячую ванну на открытом воздухе, которая избавит вас от забот.
Каждая из спален нижнего этажа обставлена ​​с учетом вашего комфорта. Отдохните и расслабьтесь после захватывающей поездки на рафтинге или прогулки с гидом в государственном парке Суоллоу Фоллс.
Спуститесь по освещенной дорожке к каменному патио и расслабьтесь на скамейке, любуясь безмятежным видом на озеро. Расположенный в тихой глубоководной бухте частный причал предлагает часы развлечений, включая плавание, рыбалку или катание на лодке.
Вы найдете лучшие развлечения на озере Дип-Крик, а достопримечательности находятся в нескольких минутах езды. Возьмите напрокат лодку на местной пристани, поиграйте в мини-гольф после обеда вне дома, полетайте по воздуху на зиплайне в парке приключений Monkey Business или возьмите напрокат каяк, чтобы исследовать тихие бухты.
Обязательно сделайте остановку (или две!) В Wisp Resort, где вы сможете испытать приключения на протяжении всех четырех сезонов. Прокатитесь на горных горках, поиграйте в гольф, покатайтесь по сложным лыжным трассам, займитесь сноутюбингом с детьми или проверьте свои навыки решения проблем в единственной квестовой комнате Deep Creek.
Lakeside Memories — это дом для отпуска на озере Дип-Крик, где вы можете встретиться с особыми людьми в вашей жизни для веселого собрания, которое вы всегда будете помнить.
Для вашего удобства в этом доме предоставляется бесплатный Wi-Fi.


Lakeside Memories предлагает членство в Community Aquatic Recreation Complex (CARC) . Вы можете посетить крытый бассейн и фитнес-центр во время вашего пребывания. Дополнительная информация.

Аренда на отпуск

Оушен-Сити | Воспоминания Hideaway 1

Спальные места
Спальня Королева
Спальный дом Диван Королева

Мы помогаем максимально использовать ваш отпуск, предоставляя бесплатный вход на некоторые из главных достопримечательностей района каждый день! Создавайте захватывающие воспоминания, получайте больше удовольствия и по-настоящему испытайте свой пункт назначения!


ОБНОВЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ Memories Hideaway, квартира № 1, является одним из самых очаровательных домов для аренды в Оушен-Сити. В этих апартаментах с 1 спальней, 1 ванной и 4 спальными местами есть полностью оборудованная, хорошо оборудованная кухня, два новых телевизора Smart TV и бесплатный Wi-Fi.

ПАРКОВКА

Для этого объекта есть только 1 парковочное место. Он расположен за углом проспекта Сент-Луис, на открытой лужайке. См. Раздел «Фото парковки» и прочтите СТАТЬЮ ПОМОЩИ ПО ПАРКОВКЕ и ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГИСТРАЦИИ.

Квартира расположена на углу Эджуотер-авеню и 6-й улицы — в ТИХОМ районе, недалеко от центра города Оушен-Сити.Он находится в нескольких шагах от залива, в 5 минутах ходьбы от пляжа и набережной, в 2 кварталах от центра отдыха на западе, в 2 кварталах от скейт-парка Ocean City Town и в 1,5 кварталах от рыбацкой пристани на 9-й улице.

Развлечения, еда, пабы и магазины поблизости — они включают Bottom Bouncing Fishing Charter, Thrasher’s French Fries, Malibu’s Surf Shop, Shotti’s Point Cafe (еда на вынос), Pickles Pub (еда на вынос), Kite Loft и променад с множеством покупок, развлечений, аттракционов и еды.

Эта очаровательная квартира — идеальное место для вас и вашей семьи, чтобы позвонить домой на неделю, на выходные или на короткое время. Мы приглашаем вас посетить Memories Hideaway, чтобы осуществить свои мечты об отпуске и оставить прекрасные воспоминания, которые останутся у вас и вашей семьи на всю жизнь!

ТВ

В течение сентября владелец предоставляет телевизионные пакеты Sling Orange и Sling Blue, доступные для потоковой передачи на 4 устройства.

СПИТ

Спальные места для 4 человек включают:

Спальня 1 — Королева (2 спальных места), новый Smart TV

Зона гостиной — двуспальный диван Queen (2 спальных места), новый Smart TV

Постельное белье предоставляется ТОЛЬКО НА ОДИН 7-ДНЕВНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВРЕМЯ.

Кровати должны быть заправлены и убраны арендаторами. Постельное белье будет доставлено в день регистрации до регистрации заезда. Его заберут после вашего отъезда.

Заказы на постельное белье для инкрементов сроком менее 7 дней больше не принимаются.

См. Отдельную СТАТЬЮ СПРАВКИ LINENS в мобильном приложении iTrip.

Пакет БЕСПЛАТНЫХ развлечений

iTrip предоставляет 1 БЕСПЛАТНЫЙ билет на каждый день посещения ПАРКОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ JOLLY ROGER® SPLASH MOUNTAIN, PEDEGO BIKES OCEAN CITY: PEDAL BIKE и SEA ROCKET: SPEEDBOAT RIDE.

В этом отеле запрещено курение и домашние животные.

Также мы не сдаем в аренду никому моложе 25 лет.

Применяются другие домашние правила. СМОТРЕТЬ ПРАВИЛА ДОМА ПОМОЧЬ СТАТЬИ.

Забронируйте 1, 2 или все 3 апартаментов Memories Hideaway в соответствии с вашими потребностями в путешествии:

Квартира 1: Первый этаж — 1 спальня, 1 ванная, полноценная кухня и гостиная. Стандартное восточное время. 548 квадратных футов; Спит 5. Можно увидеть здесь

Квартира 2: Первый этаж — 2 спальни, 1 ванная, полноценная кухня, гостиная и большая крытая веранда.Стандартное восточное время. 1000 квадратных футов; Спит 6. Можно увидеть здесь

Аренда 1 и 2: 3 спальни, 2 ванные, 2 кухни, 1 548 кв.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *